Skaičiai katalonų

Skaičiai katalonų

# lietuvių kataloniečių Sound
0 nulis zero
1 vienas u
2 du dos
3 trys tres
4 keturi quatre
5 penki cinc
6 šeši sis
7 septyni set
8 aštuoni vuit
9 devyni nou
10 dešimt deu
11 vienuolika onze
12 dvylika dotze
13 trylika tretze
14 keturiolika catorze
15 penkiolika quinze
16 šešiolika setze
17 septyniolika disset
18 aštuoniolika divuit
19 devyniolika dinou
20 dvidešimt vint
21 dvidešimt vienas vint-i-u
22 dvidešimt du vint-i-dos
23 dvidešimt trys vint-i-tres
24 dvidešimt keturi vint-i-quatre
25 dvidešimt penki vint-i-cinc
26 dvidešimt šeši vint-i-sis
27 dvidešimt septyni vint-i-set
28 dvidešimt aštuoni vint-i-vuit
29 dvidešimt devyni vint-i-nou
30 trisdešimt trenta
31 trisdešimt vienas trenta-u
32 trisdešimt du trenta-dos
33 trisdešimt trys trenta-tres
34 trisdešimt keturi trenta-quatre
35 trisdešimt penki trenta-cinc
36 trisdešimt šeši trenta-sis
37 trisdešimt septyni trenta-set
38 trisdešimt aštuoni trenta-vuit
39 trisdešimt devyni trenta-nou
40 keturiasdešimt quaranta
41 keturiasdešimt vienas quaranta-u
42 keturiasdešimt du quaranta-dos
43 keturiasdešimt trys quaranta-tres
44 keturiasdešimt keturi quaranta-quatre
45 keturiasdešimt penki quaranta-cinc
46 keturiasdešimt šeši quaranta-sis
47 keturiasdešimt septyni quaranta-set
48 keturiasdešimt aštuoni quaranta-vuit
49 keturiasdešimt devyni quaranta-nou
50 penkiasdešimt cinquanta
51 penkiasdešimt vienas cinquanta-u
52 penkiasdešimt du cinquanta-dos
53 penkiasdešimt trys cinquanta-tres
54 penkiasdešimt keturi cinquanta-quatre
55 penkiasdešimt penki cinquanta-cinc
56 penkiasdešimt šeši cinquanta-sis
57 penkiasdešimt septyni cinquanta-set
58 penkiasdešimt aštuoni cinquanta-vuit
59 penkiasdešimt devyni cinquanta-nou
60 šešiasdešimt seixanta
61 šešiasdešimt vienas seixanta-u
62 šešiasdešimt du seixanta-dos
63 šešiasdešimt trys seixanta-tres
64 šešiasdešimt keturi seixanta-quatre
65 šešiasdešimt penki seixanta-cinc
66 šešiasdešimt šeši seixanta-sis
67 šešiasdešimt septyni seixanta-set
68 šešiasdešimt aštuoni seixanta-vuit
69 šešiasdešimt devyni seixanta-nou
70 septyniasdešimt setanta
71 septyniasdešimt vienas setanta
72 septyniasdešimt du setanta-dos
73 septyniasdešimt trys setanta-tres
74 septyniasdešimt keturi setanta-quatre
75 septyniasdešimt penki setanta-cinc
76 septyniasdešimt šeši setanta-sis
77 septyniasdešimt septyni setanta-set
78 septyniasdešimt aštuoni setanta-vuit
79 septyniasdešimt devyni setanta-nou
80 aštuoniasdešimt vuitanta
81 aštuoniasdešimt vienas vuitanta-u
82 aštuoniasdešimt du vuitanta-dos
83 aštuoniasdešimt trys vuitanta-tres
84 aštuoniasdešimt keturi vuitanta-quatre
85 aštuoniasdešimt penki vuitanta-cinc
86 aštuoniasdešimt šeši vuitanta-sis
87 aštuoniasdešimt septyni vuitanta-set
88 aštuoniasdešimt aštuoni vuitanta-vuit
89 aštuoniasdešimt devyni vuitanta-nou
90 devyniasdešimt noranta
91 devyniasdešimt vienas noranta-u
92 devyniasdešimt du noranta-dos
93 devyniasdešimt trys noranta-tres
94 devyniasdešimt keturi noranta-quatre
95 devyniasdešimt penki noranta-cinc
96 devyniasdešimt šeši noranta-sis
97 devyniasdešimt septyni noranta-set
98 devyniasdešimt aštuoni noranta-vuit
99 devyniasdešimt devyni noranta-nou
100 šimtas per cent

Comments