Skaičiai mongolų

Skaičiai mongolų

# lietuvių mongolų Sound
0 nulis тэг
1 vienas нэг
2 du хоёр
3 trys гурав
4 keturi дөрөв
5 penki тав
6 šeši зургаа
7 septyni долоо
8 aštuoni найм
9 devyni ес
10 dešimt арав
11 vienuolika арван нэг
12 dvylika арван хоёр
13 trylika арван гурав
14 keturiolika арван дөрөв
15 penkiolika арван тав
16 šešiolika арван зургаа
17 septyniolika арван долоо
18 aštuoniolika арван найм
19 devyniolika арван ес
20 dvidešimt хорь
21 dvidešimt vienas хорин нэг
22 dvidešimt du хорин хоёр
23 dvidešimt trys хорин гурав
24 dvidešimt keturi хорин дөрөв
25 dvidešimt penki хорин тав
26 dvidešimt šeši хорин зургаа
27 dvidešimt septyni хорин долоо
28 dvidešimt aštuoni хорин найм
29 dvidešimt devyni хорин ес
30 trisdešimt гуч
31 trisdešimt vienas гуч нэг
32 trisdešimt du гуч хоёр
33 trisdešimt trys гуч гурав
34 trisdešimt keturi гуч дөрөв
35 trisdešimt penki гуч тав
36 trisdešimt šeši гуч зургаа
37 trisdešimt septyni гуч долоо
38 trisdešimt aštuoni гуч найм
39 trisdešimt devyni гуч ес
40 keturiasdešimt дөч
41 keturiasdešimt vienas дөч нэг
42 keturiasdešimt du дөч хоёр
43 keturiasdešimt trys дөч гурав
44 keturiasdešimt keturi дөч дөрөв
45 keturiasdešimt penki дөч тав
46 keturiasdešimt šeši дөч зургаа
47 keturiasdešimt septyni дөч долоо
48 keturiasdešimt aštuoni дөч найм
49 keturiasdešimt devyni дөч ес
50 penkiasdešimt тави
51 penkiasdešimt vienas тави нэг
52 penkiasdešimt du тави хоёр
53 penkiasdešimt trys тави гурав
54 penkiasdešimt keturi тави дөрөв
55 penkiasdešimt penki тави тав
56 penkiasdešimt šeši тави зургаа
57 penkiasdešimt septyni тави долоо
58 penkiasdešimt aštuoni тави найм
59 penkiasdešimt devyni тави ес
60 šešiasdešimt жар
61 šešiasdešimt vienas жар нэг
62 šešiasdešimt du жар хоёр
63 šešiasdešimt trys жар гурав
64 šešiasdešimt keturi жар дөрөв
65 šešiasdešimt penki жар тав
66 šešiasdešimt šeši жар зургаа
67 šešiasdešimt septyni жар долоо
68 šešiasdešimt aštuoni жар найм
69 šešiasdešimt devyni жар ес
70 septyniasdešimt дал
71 septyniasdešimt vienas дал нэг
72 septyniasdešimt du дал хоёр
73 septyniasdešimt trys дал гурав
74 septyniasdešimt keturi дал дөрөв
75 septyniasdešimt penki дал тав
76 septyniasdešimt šeši дал зургаа
77 septyniasdešimt septyni дал долоо
78 septyniasdešimt aštuoni дал найм
79 septyniasdešimt devyni дал ес
80 aštuoniasdešimt ная
81 aštuoniasdešimt vienas ная нэг
82 aštuoniasdešimt du ная хоёр
83 aštuoniasdešimt trys ная гурав
84 aštuoniasdešimt keturi ная дөрөв
85 aštuoniasdešimt penki ная тав
86 aštuoniasdešimt šeši ная зургаа
87 aštuoniasdešimt septyni ная долоо
88 aštuoniasdešimt aštuoni ная найм
89 aštuoniasdešimt devyni ная ес
90 devyniasdešimt ер
91 devyniasdešimt vienas ер нэг
92 devyniasdešimt du ер хоёр
93 devyniasdešimt trys ер гурав
94 devyniasdešimt keturi ер дөрөв
95 devyniasdešimt penki ер тав
96 devyniasdešimt šeši ер зургаа
97 devyniasdešimt septyni ер долоо
98 devyniasdešimt aštuoni ер найм
99 devyniasdešimt devyni ер ес
100 šimtas нэг зуу

Comments