Skaičiai norvegų

Skaičiai norvegų

# lietuvių norvegų Sound
0 nulis null
1 vienas én
2 du to
3 trys tre
4 keturi fire
5 penki fem
6 šeši seks
7 septyni sju
8 aštuoni åtte
9 devyni ni
10 dešimt ti
11 vienuolika elleve
12 dvylika tolv
13 trylika tretten
14 keturiolika fjorten
15 penkiolika femten
16 šešiolika seksten
17 septyniolika sytten
18 aštuoniolika atten
19 devyniolika nitten
20 dvidešimt tjue
21 dvidešimt vienas tjueén / én og tyve
22 dvidešimt du tjueto
23 dvidešimt trys tjuetre
24 dvidešimt keturi tjuefire
25 dvidešimt penki tjuefem
26 dvidešimt šeši tjueseks
27 dvidešimt septyni tjuesju
28 dvidešimt aštuoni tjueåtte
29 dvidešimt devyni tjueni
30 trisdešimt tretti
31 trisdešimt vienas trettien
32 trisdešimt du trettito
33 trisdešimt trys trettitre
34 trisdešimt keturi trettifire
35 trisdešimt penki trettifem
36 trisdešimt šeši trettiseks
37 trisdešimt septyni trettisju
38 trisdešimt aštuoni trettiåtte
39 trisdešimt devyni trettini
40 keturiasdešimt førti
41 keturiasdešimt vienas førtien
42 keturiasdešimt du førtito
43 keturiasdešimt trys førtitre
44 keturiasdešimt keturi førtifire
45 keturiasdešimt penki førtifem
46 keturiasdešimt šeši førtiseks
47 keturiasdešimt septyni førtisju
48 keturiasdešimt aštuoni førtiåtte
49 keturiasdešimt devyni førtini / ni og førti
50 penkiasdešimt femti
51 penkiasdešimt vienas femtién / en og femti
52 penkiasdešimt du femtito
53 penkiasdešimt trys femtitre
54 penkiasdešimt keturi femtifire
55 penkiasdešimt penki femtifem
56 penkiasdešimt šeši femtiseks
57 penkiasdešimt septyni femtisju
58 penkiasdešimt aštuoni femtiåtte
59 penkiasdešimt devyni femtini
60 šešiasdešimt seksti
61 šešiasdešimt vienas sekstien
62 šešiasdešimt du sekstito
63 šešiasdešimt trys sekstitre
64 šešiasdešimt keturi sekstifire
65 šešiasdešimt penki sekstifem
66 šešiasdešimt šeši sekstiseks
67 šešiasdešimt septyni sekstisju
68 šešiasdešimt aštuoni sekstiåtte
69 šešiasdešimt devyni sekstini
70 septyniasdešimt sytti
71 septyniasdešimt vienas syttien
72 septyniasdešimt du syttito
73 septyniasdešimt trys syttitre
74 septyniasdešimt keturi syttifire
75 septyniasdešimt penki syttifem
76 septyniasdešimt šeši syttiseks
77 septyniasdešimt septyni syttisju
78 septyniasdešimt aštuoni syttiåtte
79 septyniasdešimt devyni syttini
80 aštuoniasdešimt åtti
81 aštuoniasdešimt vienas åttien
82 aštuoniasdešimt du åttito
83 aštuoniasdešimt trys åttitre
84 aštuoniasdešimt keturi åttifire
85 aštuoniasdešimt penki åttifem
86 aštuoniasdešimt šeši åttiseks
87 aštuoniasdešimt septyni åttisju
88 aštuoniasdešimt aštuoni åttiåtte
89 aštuoniasdešimt devyni åttini
90 devyniasdešimt nitti
91 devyniasdešimt vienas nittien
92 devyniasdešimt du nittito
93 devyniasdešimt trys nittitre
94 devyniasdešimt keturi nittifire
95 devyniasdešimt penki nittifem
96 devyniasdešimt šeši nittiseks
97 devyniasdešimt septyni nittisju / syv og nitti
98 devyniasdešimt aštuoni nittiåtte
99 devyniasdešimt devyni nittini / ni og nitti
100 šimtas hundre

Comments