Skaičiai serbų

Skaičiai serbų

# lietuvių serbų Sound
0 nulis нула
1 vienas један
2 du два
3 trys три
4 keturi четири
5 penki пет
6 šeši шест
7 septyni седам
8 aštuoni осам
9 devyni девет
10 dešimt десет
11 vienuolika једанаест
12 dvylika дванаест
13 trylika тринаест
14 keturiolika четрнаест
15 penkiolika петнаест
16 šešiolika шеснаест
17 septyniolika седамнаест
18 aštuoniolika осамнаест
19 devyniolika деветнаест
20 dvidešimt двадесет
21 dvidešimt vienas двадесет и један
22 dvidešimt du двадесет и два
23 dvidešimt trys двадесет три
24 dvidešimt keturi двадесет и четири
25 dvidešimt penki двадесет и пет
26 dvidešimt šeši двадесет и шест
27 dvidešimt septyni двадесет и седам
28 dvidešimt aštuoni двадесет и осам
29 dvidešimt devyni двадесет и девет
30 trisdešimt тридесет
31 trisdešimt vienas тридесет и један
32 trisdešimt du тридесет и два
33 trisdešimt trys тридесет и три
34 trisdešimt keturi тридесет и четири
35 trisdešimt penki тридесет и пети
36 trisdešimt šeši тридесет и шест
37 trisdešimt septyni тридесет и седам
38 trisdešimt aštuoni тридесет и осам
39 trisdešimt devyni тридесет и девет
40 keturiasdešimt четрдесет
41 keturiasdešimt vienas четрдесет и један
42 keturiasdešimt du четрдесет два
43 keturiasdešimt trys четрдесет и три
44 keturiasdešimt keturi четрдесет и четири
45 keturiasdešimt penki четрдесет и пет
46 keturiasdešimt šeši четрдесет и шест
47 keturiasdešimt septyni четрдесет и седам
48 keturiasdešimt aštuoni четрдесет и осам
49 keturiasdešimt devyni четрдесет и девет
50 penkiasdešimt педесет
51 penkiasdešimt vienas педесет један
52 penkiasdešimt du педесет два
53 penkiasdešimt trys педесет три
54 penkiasdešimt keturi педесет четврти
55 penkiasdešimt penki педесет и пет
56 penkiasdešimt šeši педесет и шест
57 penkiasdešimt septyni педесет и седам
58 penkiasdešimt aštuoni педесет и осам
59 penkiasdešimt devyni педесет и девет
60 šešiasdešimt шездесет
61 šešiasdešimt vienas шездесет и један
62 šešiasdešimt du шездесет и два
63 šešiasdešimt trys шездесет и три
64 šešiasdešimt keturi шездесет и четири
65 šešiasdešimt penki шездесет и пет
66 šešiasdešimt šeši шездесет и шест
67 šešiasdešimt septyni шездесет и седам
68 šešiasdešimt aštuoni шездесет и осам
69 šešiasdešimt devyni шездесет и девет
70 septyniasdešimt седамдесет
71 septyniasdešimt vienas седамдесет и један
72 septyniasdešimt du седамдесет и два
73 septyniasdešimt trys седамдесет и три
74 septyniasdešimt keturi седамдесет и четири
75 septyniasdešimt penki седамдесет и пет
76 septyniasdešimt šeši седамдесет и шест
77 septyniasdešimt septyni седамдесет и седам
78 septyniasdešimt aštuoni седамдесет и осам
79 septyniasdešimt devyni седамдесет и девет
80 aštuoniasdešimt осамдесет
81 aštuoniasdešimt vienas осамдесет и један
82 aštuoniasdešimt du осамдесет и два
83 aštuoniasdešimt trys осамдесет и три
84 aštuoniasdešimt keturi осамдесет и четири
85 aštuoniasdešimt penki осамдесет и пет
86 aštuoniasdešimt šeši осамдесет и шест
87 aštuoniasdešimt septyni осамдесет и седам
88 aštuoniasdešimt aštuoni осамдесет и осам
89 aštuoniasdešimt devyni осамдесет и девет
90 devyniasdešimt деведесет
91 devyniasdešimt vienas деведесет и један
92 devyniasdešimt du деведесет и два
93 devyniasdešimt trys деведесет и три
94 devyniasdešimt keturi деведесет и четири
95 devyniasdešimt penki деведесет и пет
96 devyniasdešimt šeši деведесет и шест
97 devyniasdešimt septyni деведесет и седам
98 devyniasdešimt aštuoni деведесет и осам
99 devyniasdešimt devyni деведесет и девет
100 šimtas сто

Comments