Skaičiai švedų

Skaičiai švedų

# lietuvių švedų Sound
0 nulis noll
1 vienas ett
2 du två
3 trys tre
4 keturi fyra
5 penki fem
6 šeši sex
7 septyni sju
8 aštuoni åtta
9 devyni nio
10 dešimt tio
11 vienuolika elva
12 dvylika tolv
13 trylika tretton
14 keturiolika fjorton
15 penkiolika femton
16 šešiolika sexton
17 septyniolika sjutton
18 aštuoniolika arton
19 devyniolika nitton
20 dvidešimt tjugo
21 dvidešimt vienas tjugoett
22 dvidešimt du tjugotvå
23 dvidešimt trys tjugotre
24 dvidešimt keturi tjugofyra
25 dvidešimt penki tjugofem
26 dvidešimt šeši tjugosex
27 dvidešimt septyni tjugosju
28 dvidešimt aštuoni tjugoåtta
29 dvidešimt devyni tjugonio
30 trisdešimt trettio
31 trisdešimt vienas trettioett
32 trisdešimt du trettiotvå
33 trisdešimt trys trettiotre
34 trisdešimt keturi trettiofyra
35 trisdešimt penki trettiofem
36 trisdešimt šeši trettiosex
37 trisdešimt septyni trettiosju
38 trisdešimt aštuoni trettioåtta
39 trisdešimt devyni trettionio
40 keturiasdešimt fyrtio
41 keturiasdešimt vienas fyrtioett
42 keturiasdešimt du fyrtiotvå
43 keturiasdešimt trys fyrtiotre
44 keturiasdešimt keturi fyrtiofyra
45 keturiasdešimt penki fyrtiofem
46 keturiasdešimt šeši fyrtiosex
47 keturiasdešimt septyni fyrtiosju
48 keturiasdešimt aštuoni fyrtiåtta
49 keturiasdešimt devyni fyrtionio
50 penkiasdešimt femtio
51 penkiasdešimt vienas femtioett
52 penkiasdešimt du femtiotvå
53 penkiasdešimt trys femtiotre
54 penkiasdešimt keturi femtiofyra
55 penkiasdešimt penki femtiofem
56 penkiasdešimt šeši femtiosex
57 penkiasdešimt septyni femtiosju
58 penkiasdešimt aštuoni femtioåtta
59 penkiasdešimt devyni femtionio
60 šešiasdešimt sextio
61 šešiasdešimt vienas sextioett
62 šešiasdešimt du sextiotvå
63 šešiasdešimt trys sextiotre
64 šešiasdešimt keturi sextiofyra
65 šešiasdešimt penki sextiofem
66 šešiasdešimt šeši sextiosex
67 šešiasdešimt septyni sextiosju
68 šešiasdešimt aštuoni sextioåtta
69 šešiasdešimt devyni sextionio
70 septyniasdešimt sjuttio
71 septyniasdešimt vienas sjuttioett
72 septyniasdešimt du sjuttiotvå
73 septyniasdešimt trys sjuttiotre
74 septyniasdešimt keturi sjuttiofyra
75 septyniasdešimt penki sjuttiofem
76 septyniasdešimt šeši sjuttiosex
77 septyniasdešimt septyni sjuttiosju
78 septyniasdešimt aštuoni sjuttioåtta
79 septyniasdešimt devyni sjuttionio
80 aštuoniasdešimt åttio
81 aštuoniasdešimt vienas åttoiett
82 aštuoniasdešimt du åttiotvå
83 aštuoniasdešimt trys åttiotre
84 aštuoniasdešimt keturi åttiofyra
85 aštuoniasdešimt penki åttiofem
86 aštuoniasdešimt šeši åttiosex
87 aštuoniasdešimt septyni åttiosju
88 aštuoniasdešimt aštuoni åttioåtta
89 aštuoniasdešimt devyni åttionio
90 devyniasdešimt nittio
91 devyniasdešimt vienas nittioett
92 devyniasdešimt du nittiotvå
93 devyniasdešimt trys nittiotre
94 devyniasdešimt keturi nittiofyra
95 devyniasdešimt penki nittiofem
96 devyniasdešimt šeši nittiosex
97 devyniasdešimt septyni nittiosju
98 devyniasdešimt aštuoni nittioåtta
99 devyniasdešimt devyni nittionio
100 šimtas hundra

Comments