Tallord på Afrikaans

Tallord på Afrikaans

# norsk afrikaans Sound
0 null nul
1 én een
2 to twee
3 tre drie
4 fire vier
5 fem vyf
6 seks ses
7 sju sewe
8 åtte agt
9 ni nege
10 ti tien
11 elleve elf
12 tolv twaalf
13 tretten dertien
14 fjorten veertien
15 femten vyftien
16 seksten sestien
17 sytten sewentien
18 atten agttien
19 nitten negentien
20 tjue twintig
21 tjueén / én og tyve een en twintig
22 tjueto twee en twintig
23 tjuetre drie en twintig
24 tjuefire vier en twintig
25 tjuefem vyf en twintig
26 tjueseks ses en twintig
27 tjuesju sewe en twintig
28 tjueåtte agt en twintig
29 tjueni nege en twintig
30 tretti dertig
31 trettien een en dertig
32 trettito twee en dertig
33 trettitre drie en dertig
34 trettifire vier en dertig
35 trettifem vyf en dertig
36 trettiseks ses en dertig
37 trettisju sewe en dertig
38 trettiåtte agt en dertig
39 trettini nege en dertig
40 førti veertig
41 førtien een en veertig
42 førtito twee en veertig
43 førtitre drie en veertig
44 førtifire vier en veertig
45 førtifem vyf en veertig
46 førtiseks ses en veertig
47 førtisju sewe en veertig
48 førtiåtte agt en veertig
49 førtini / ni og førti nege en veertig
50 femti vyftig
51 femtién / en og femti een en vyftig
52 femtito twee en vyftig
53 femtitre drie en vyftig
54 femtifire vier en vyftig
55 femtifem vyf en vyftig
56 femtiseks ses en vyftig
57 femtisju sewe en vyftig
58 femtiåtte agt en vyftig
59 femtini nege en vyftig
60 seksti sestig
61 sekstien een en sestig
62 sekstito twee en sestig
63 sekstitre drie en sestig
64 sekstifire vier en sestig
65 sekstifem vyf en sestig
66 sekstiseks ses en sestig
67 sekstisju sewe en sestig
68 sekstiåtte agt en sestig
69 sekstini nege en sestig
70 sytti sewentig
71 syttien een en sewentig
72 syttito twee en sewentig
73 syttitre drie en sewentig
74 syttifire vier en sewentig
75 syttifem vyf en sewentig
76 syttiseks ses en sewentig
77 syttisju sewe en sewentig
78 syttiåtte agt en sewentig
79 syttini nege en sewentig
80 åtti tagtig
81 åttien een en tagtig
82 åttito twee en tagtig
83 åttitre drie en tagtig
84 åttifire vier en tagtig
85 åttifem vyf en tagtig
86 åttiseks ses en tagtig
87 åttisju sewe en tagtig
88 åttiåtte agt en tagtig
89 åttini nege en tagtig
90 nitti negentig
91 nittien een en negentig
92 nittito twee en negentig
93 nittitre drie en negentig
94 nittifire vier en negentig
95 nittifem vyf en negentig
96 nittiseks ses en negentig
97 nittisju / syv og nitti sewe en negentig
98 nittiåtte agt en negentig
99 nittini / ni og nitti nege en negentig
100 hundre een honderd

Comments