Tallord på Azeri

Tallord på Azeri

# norsk aserbajdsjansk Sound
0 null Sıfır
1 én Bir
2 to Iki
3 tre Üç
4 fire Dörd
5 fem Beş
6 seks Altı
7 sju Yeddi
8 åtte Səkkiz
9 ni Doqquz
10 ti On
11 elleve On bir
12 tolv On iki
13 tretten On üç
14 fjorten On dörd
15 femten On beş
16 seksten On altı
17 sytten On yeddi
18 atten On səkkiz
19 nitten On doqquz
20 tjue Iyirmi
21 tjueén / én og tyve Iyirmi bir
22 tjueto İyirmi iki
23 tjuetre Iyirmi üç
24 tjuefire Iyirmi dörd
25 tjuefem Iyirmi beş
26 tjueseks Iyirmi altı
27 tjuesju Iyirmi yeddi
28 tjueåtte Iyirmi səkkiz
29 tjueni Iyirmi doqquz
30 tretti Otuz
31 trettien Otuz bir
32 trettito Otuz iki
33 trettitre Otuz üç
34 trettifire Otuz dörd
35 trettifem Otuz beş
36 trettiseks Otuz altı
37 trettisju Otuz yeddi
38 trettiåtte Otuz səkkiz
39 trettini Otuz doqquz
40 førti Qırx
41 førtien Qırx bir
42 førtito Qırx iki
43 førtitre Qırx üç
44 førtifire Qırx dörd
45 førtifem Qırx beş
46 førtiseks Qırx altı
47 førtisju Qırx yeddi
48 førtiåtte Qırx səkkiz
49 førtini / ni og førti Qırx doqquz
50 femti Əlli
51 femtién / en og femti Əlli bir
52 femtito Əlli iki
53 femtitre Əlli üç
54 femtifire Əlli dörd
55 femtifem Əlli beş
56 femtiseks Əlli altı
57 femtisju Əlli yeddi
58 femtiåtte Əlli səkkiz
59 femtini Əlli doqquz
60 seksti Altmış
61 sekstien Altmış bir
62 sekstito Sixty iki
63 sekstitre Altmış üç
64 sekstifire Altmış dörd
65 sekstifem Altmış beş
66 sekstiseks Altmış altı
67 sekstisju Altmış yeddi
68 sekstiåtte Altmış səkkiz
69 sekstini Sixty doqquz
70 sytti Yetmiş
71 syttien Yetmiş bir
72 syttito Yetmiş iki
73 syttitre Yetmiş üç
74 syttifire Yetmiş dörd
75 syttifem Yetmiş beş
76 syttiseks Yetmiş altı
77 syttisju Yetmiş yeddi
78 syttiåtte Yetmiş səkkiz
79 syttini Yetmiş doqquz
80 åtti Səksən
81 åttien Səksən bir
82 åttito Səksən iki
83 åttitre Səksən üç
84 åttifire Səksən dörd
85 åttifem Səksən beş
86 åttiseks Səksən altı
87 åttisju Səksən yeddi
88 åttiåtte Səksən səkkiz
89 åttini Səksən doqquz
90 nitti Doxsan
91 nittien Doxsan bir
92 nittito Doxsan iki
93 nittitre Doxsan üç
94 nittifire Doxsan dörd
95 nittifem Doxsan beş
96 nittiseks Doxsan altı
97 nittisju / syv og nitti Doxsan yeddi
98 nittiåtte Doxsan səkkiz
99 nittini / ni og nitti Doxsan doqquz
100 hundre Yüz

Comments