Tallord på filippinsk

Tallord på filippinsk

# norsk tagalog Sound
0 null sero
1 én isa
2 to dalawa
3 tre tatlo
4 fire apat
5 fem lima
6 seks anim
7 sju pito
8 åtte walo
9 ni siyam
10 ti sampu
11 elleve labingisa
12 tolv labingdalawa
13 tretten labingtatlo
14 fjorten labingapat
15 femten labinglima
16 seksten labinganim
17 sytten labingpito
18 atten labingwalo
19 nitten labingsiyam
20 tjue dalawampu
21 tjueén / én og tyve dalawampu't isa
22 tjueto dalawampu't dalawa
23 tjuetre dalawampu't tatlo
24 tjuefire dalawampu't apat
25 tjuefem dalawampu't lima
26 tjueseks dalawampu't anim
27 tjuesju dalawampu't pito
28 tjueåtte dalawampu't walo
29 tjueni dalawampu't siyam
30 tretti tatlompu
31 trettien tatlompu't isa
32 trettito tatlompu't dalawa
33 trettitre tatlompu't tatlo
34 trettifire tatlompu't apat
35 trettifem tatlompu't lima
36 trettiseks tatlompu't anim
37 trettisju tatlompu't pito
38 trettiåtte tatlompu't walo
39 trettini tatlompu't siyam
40 førti apatnapo
41 førtien apatnapo't isa
42 førtito apatnapo't dalawa
43 førtitre apatnapo't tatlo
44 førtifire apatnapo't apat
45 førtifem apatnapo't lima
46 førtiseks apatnapo't anim
47 førtisju apatnapo't pito
48 førtiåtte apatnapo't walo
49 førtini / ni og førti apatnapo't siyam
50 femti limampo
51 femtién / en og femti limampu't isa
52 femtito limampu't dalawa
53 femtitre limampu't tatlo
54 femtifire limampu't apat
55 femtifem limampu't lima
56 femtiseks limampu't anim
57 femtisju limampu't pito
58 femtiåtte limampu't walo
59 femtini limampu't siyam
60 seksti animnapo
61 sekstien animnapu't isa
62 sekstito animnapu't dalawa
63 sekstitre animnapu't tatlo
64 sekstifire animnapu't apat
65 sekstifem animnapu't lima
66 sekstiseks animnapu't anim
67 sekstisju animnapu't pito
68 sekstiåtte animnapu't walo
69 sekstini animnapu't siyam
70 sytti pitumpo
71 syttien pitumpo't isa
72 syttito pitumpo't dalawa
73 syttitre pitumpo't tatlo
74 syttifire pitumpo't apat
75 syttifem pitumpo't lima
76 syttiseks pitumpo't anim
77 syttisju pitumpo't pito
78 syttiåtte pitumpo't walo
79 syttini pitumpo't siyam
80 åtti walompu
81 åttien walopmu't isa
82 åttito walopmu't dalawa
83 åttitre walopmu't tatlo
84 åttifire walopmu't apat
85 åttifem walopmu't lima
86 åttiseks walopmu't anim
87 åttisju walopmu't pito
88 åttiåtte walopmu't walo
89 åttini walopmu't siyam
90 nitti siyamnapu
91 nittien siyamnapu't isa
92 nittito siyamnapu't dalawa
93 nittitre siyamnapu't tatlo
94 nittifire siyamnapu't apat
95 nittifem siyamnapu't lima
96 nittiseks siyamnapu't anim
97 nittisju / syv og nitti siyamnapu't pito
98 nittiåtte siyamnapu't walo
99 nittini / ni og nitti siyamnapu't siyam
100 hundre isangdaan

Comments