Tallord på finsk

Tallord på finsk

# norsk finsk Sound
0 null Nolla
1 én yksi
2 to kaksi
3 tre kolme
4 fire neljä
5 fem viisi
6 seks kuusi
7 sju seitsemän
8 åtte kahdeksan
9 ni yhdeksän
10 ti kymmenen
11 elleve yksitoista
12 tolv kaksitoista
13 tretten kolmetoista
14 fjorten neljätoista
15 femten viisitoista
16 seksten kuusitoista
17 sytten seitsemäntoista
18 atten kahdeksantoista
19 nitten yhdeksäntoista
20 tjue kaksikymmentä
21 tjueén / én og tyve kaksikymmentäyksi
22 tjueto kaksikymmentäkaksi
23 tjuetre kaksikymmentäkolme
24 tjuefire kaksikymmentäneljä
25 tjuefem kaksikymmentäviisi
26 tjueseks kaksikymmentäkuusi
27 tjuesju kaksikymmentäseitsemän
28 tjueåtte kaksikymmentäkahdeksan
29 tjueni kaksikymmentäyhdeksän
30 tretti kolmekymmentä
31 trettien kolmekymmentäyksi
32 trettito kolmekymmentäkaksi
33 trettitre kolmekymmentäkolme
34 trettifire kolmekymmentäneljä
35 trettifem kolmekymmentäviisi
36 trettiseks kolmekymmentäkuusi
37 trettisju kolmekymmentäseitsemän
38 trettiåtte kolmekymmentäkahdeksan
39 trettini kolmekymmentäyhdeksän
40 førti neljäkymmentä
41 førtien neljäkymmentäyksi
42 førtito neljäkymmentäkaksi
43 førtitre neljäkymmentäkolme
44 førtifire neljäkymmentäneljä
45 førtifem neljäkymmentäviisi
46 førtiseks neljäkymmentäkuusi
47 førtisju neljäkymmentäseitsemän
48 førtiåtte neljäkymmentäkahdeksan
49 førtini / ni og førti neljäkymmentäyhdeksän
50 femti viisikymmentä
51 femtién / en og femti viisikymmentäyksi
52 femtito viisikymmentäkaksi
53 femtitre viisikymmentäkolme
54 femtifire viisikymmentäneljä
55 femtifem viisikymmentäviisi
56 femtiseks viisikymmentäkuusi
57 femtisju viisikymmentäseitsemän
58 femtiåtte viisikymmentäkahdeksan
59 femtini viisikymmentäyhdeksän
60 seksti kuusikymmentä
61 sekstien kuusikymmentäyksi
62 sekstito kuusikymmentäkaksi
63 sekstitre kuusikymmentäkolme
64 sekstifire kuusikymmentäneljä
65 sekstifem kuusikymmentäviisi
66 sekstiseks kuusikymmentäkuusi
67 sekstisju kuusikymmentäseitsemän
68 sekstiåtte kuusikymmentäkahdeksan
69 sekstini kuusikymmentäyhdeksän
70 sytti seitsemänkymmentä
71 syttien seitsemänkymmentäyksi
72 syttito seitsemänkymmentäkaksi
73 syttitre seitsemänkymmentäkolme
74 syttifire seitsemänkymmentäneljä
75 syttifem seitsemänkymmentäviisi
76 syttiseks seitsemänkymmentäkuusi
77 syttisju seitsemänkymmentäseitsemän
78 syttiåtte seitsemänkymmentäkahdeksan
79 syttini seitsemänkymmentäyhdeksän
80 åtti kahdeksankymmentä
81 åttien kahdeksankymmentäyksi
82 åttito kahdeksankymmentäkaksi
83 åttitre kahdeksankymmentäkolme
84 åttifire kahdeksankymmentäneljä
85 åttifem kahdeksankymmentäviisi
86 åttiseks kahdeksankymmentäkuusi
87 åttisju kahdeksankymmentäseitsemän
88 åttiåtte kahdeksankymmentäkahdeksan
89 åttini kahdeksankymmentäyhdeksän
90 nitti yhdeksänkymmentä
91 nittien yhdeksänkymmentäyksi
92 nittito yhdeksänkymmentäkaksi
93 nittitre yhdeksänkymmentäkolme
94 nittifire yhdeksänkymmentäneljä
95 nittifem yhdeksänkymmentäviisi
96 nittiseks yhdeksänkymmentäkuusi
97 nittisju / syv og nitti yhdeksänkymmentäseitsemän
98 nittiåtte yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 nittini / ni og nitti yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 hundre sata

Comments