Tallord på hviterussisk

Tallord på hviterussisk

# norsk hviterussisk Sound
0 null нуль
1 én адзін
2 to два
3 tre тры
4 fire чатыры
5 fem пяць
6 seks шэсць
7 sju сем
8 åtte восем
9 ni дзевяць
10 ti Дзесяць
11 elleve адзінаццаць
12 tolv дванаццаць
13 tretten трынаццаць
14 fjorten чатырнаццаць
15 femten пятнаццаць
16 seksten шаснаццаць
17 sytten семнаццаць
18 atten васемнаццаць
19 nitten дзевятнаццаць
20 tjue дваццаць
21 tjueén / én og tyve дваццаць адзін
22 tjueto дваццаць два
23 tjuetre дваццаць тры
24 tjuefire дваццаць чатыры
25 tjuefem дваццаць пяць
26 tjueseks дваццаць шэсць
27 tjuesju дваццаць сем
28 tjueåtte дваццаць восем
29 tjueni дваццаць дзевяць
30 tretti трыццаць
31 trettien трыццаць адзін
32 trettito трыццаць два
33 trettitre трыццаць тры
34 trettifire трыццаць чатыры
35 trettifem трыццаць пяць
36 trettiseks трыццаць шэсць
37 trettisju трыццаць сем
38 trettiåtte трыццаць восем
39 trettini трыццаць дзевяць
40 førti сорак
41 førtien сорак адзін
42 førtito сорак два
43 førtitre сорак тры
44 førtifire сорак чатыры
45 førtifem сорак пяць
46 førtiseks сорак шэсць
47 førtisju сорак сем
48 førtiåtte сорак восем
49 førtini / ni og førti сорак дзевяць
50 femti пяцьдзесят
51 femtién / en og femti пяцьдзесят адзін
52 femtito пяцьдзесят два
53 femtitre пяцьдзесят тры
54 femtifire пяцьдзесят чатыры
55 femtifem пяцьдзесят пяць
56 femtiseks пяцьдзесят шэсць
57 femtisju пяцьдзесят сем
58 femtiåtte пяцьдзесят восем
59 femtini пяцьдзесят дзевяць
60 seksti шэсцьдзесят
61 sekstien шэсцьдзесят адзін
62 sekstito шэсцьдзесят два
63 sekstitre шэсцьдзесят тры
64 sekstifire шэсцьдзесят чатыры
65 sekstifem шэсцьдзесят пяць
66 sekstiseks шэсцьдзесят шэсць
67 sekstisju шэсцьдзесят сем
68 sekstiåtte шэсцьдзесят восем
69 sekstini шэсцьдзесят дзевяць
70 sytti семдзесят
71 syttien семдзесят адзін
72 syttito семдзесят два
73 syttitre семдзесят тры
74 syttifire семдзесят чатыры
75 syttifem семдзесят пяць
76 syttiseks семдзесят шэсць
77 syttisju семдзесят сем
78 syttiåtte семдзесят восем
79 syttini семдзесят дзевяць
80 åtti восемдзесят
81 åttien восемдзесят адзін
82 åttito восемдзесят два
83 åttitre восемдзесят тры
84 åttifire восемдзесят чатыры
85 åttifem восемдзесят пяць
86 åttiseks восемдзесят шэсць
87 åttisju восемдзесят сем
88 åttiåtte восемдзесят восем
89 åttini восемдзесят дзевяць
90 nitti дзевяноста
91 nittien дзевяноста адзін
92 nittito дзевяноста два
93 nittitre дзевяноста тры
94 nittifire дзевяноста чатыры
95 nittifem дзевяноста пяць
96 nittiseks дзевяноста шэсць
97 nittisju / syv og nitti дзевяноста сем
98 nittiåtte дзевяноста восем
99 nittini / ni og nitti дзевяноста дзевяць
100 hundre сто

Comments