Tallord på irsk

Tallord på irsk

# norsk irsk Sound
0 null naid
1 én a haon
2 to a dó
3 tre a trí
4 fire a ceathair
5 fem a cúig
6 seks a sé
7 sju a seacht
8 åtte a hocht
9 ni a naoi
10 ti a deich
11 elleve a haon déag
12 tolv a dó dhéag
13 tretten a trí déag
14 fjorten a ceathair déag
15 femten a cúig déag
16 seksten a sé déag
17 sytten a seacht déag
18 atten a hocht déag
19 nitten a naoi déag
20 tjue fiche
21 tjueén / én og tyve fiche a haon
22 tjueto fiche a dó
23 tjuetre fiche a trí
24 tjuefire fiche a ceathair
25 tjuefem fiche a cúig
26 tjueseks fiche a sé
27 tjuesju fiche a seacht
28 tjueåtte fiche a hocht
29 tjueni fiche a naoi
30 tretti tríocha
31 trettien tríocha a haon
32 trettito tríocha a dó
33 trettitre tríocha a trí
34 trettifire tríocha a ceathair
35 trettifem tríocha a cúig
36 trettiseks tríocha a sé
37 trettisju tríocha a seacht
38 trettiåtte tríocha a hocht
39 trettini tríocha a naoi
40 førti daichead
41 førtien daichead a haon
42 førtito daichead a dó
43 førtitre daichead a trí
44 førtifire daichead a ceathair
45 førtifem daichead a cúig
46 førtiseks daichead a sé
47 førtisju daichead a seacht
48 førtiåtte daichead a hocht
49 førtini / ni og førti daichead a naoi
50 femti caoga
51 femtién / en og femti caoga a haon
52 femtito caoga a dó
53 femtitre caoga a trí
54 femtifire caoga a ceathair
55 femtifem caoga a cúig
56 femtiseks caoga a sé
57 femtisju caoga a seacht
58 femtiåtte caoga a hocht
59 femtini caoga a naoi
60 seksti seasca
61 sekstien seasca a haon
62 sekstito seasca a dó
63 sekstitre seasca a trí
64 sekstifire seasca a ceathair
65 sekstifem seasca a cúig
66 sekstiseks seasca a sé
67 sekstisju seasca a seacht
68 sekstiåtte seasca a hocht
69 sekstini seasca a naoi
70 sytti seachtó
71 syttien seachtó a haon
72 syttito seachtó a dó
73 syttitre seachtó a trí
74 syttifire seachtó a ceathair
75 syttifem seachtó a cúig
76 syttiseks seachtó a sé
77 syttisju seachtó a seacht
78 syttiåtte seachtó a hocht
79 syttini seachtó a naoi
80 åtti ochtó
81 åttien ochtó a haon
82 åttito ochtó a dó
83 åttitre ochtó a trí
84 åttifire ochtó a ceathair
85 åttifem ochtó a cúig
86 åttiseks ochtó a sé
87 åttisju ochtó a seacht
88 åttiåtte ochtó a hocht
89 åttini ochtó a naoi
90 nitti nócha
91 nittien nócha a haon
92 nittito nócha a dó
93 nittitre nócha a trí
94 nittifire nócha a ceathair
95 nittifem nócha a cúig
96 nittiseks nócha a sé
97 nittisju / syv og nitti nócha a seacht
98 nittiåtte nócha a hocht
99 nittini / ni og nitti nócha a naoi
100 hundre céad

Comments