Tallord på islandsk

Tallord på islandsk

# norsk islandsk Sound
0 null núll
1 én einn
2 to tveir
3 tre þrír
4 fire fjórir
5 fem fimm
6 seks sex
7 sju sjö
8 åtte átta
9 ni níu
10 ti tíu
11 elleve ellefu
12 tolv tólf
13 tretten þrettán
14 fjorten fjórtán
15 femten fimmtán
16 seksten sextán
17 sytten sautján
18 atten átján
19 nitten nítján
20 tjue tuttugu
21 tjueén / én og tyve tuttugu og einn
22 tjueto tuttugu og tveir
23 tjuetre tuttugu og þrír
24 tjuefire tuttugu og fjórir
25 tjuefem tuttugu og fimm
26 tjueseks tuttugu og sex
27 tjuesju tuttugu og sjö
28 tjueåtte tuttugu og átta
29 tjueni tuttugu og níu
30 tretti þrjátíu
31 trettien þrjátíu og einn
32 trettito þrjátíu og tveir
33 trettitre þrjátíu og þrír
34 trettifire þrjátíu og fjórir
35 trettifem þrjátíu og fimm
36 trettiseks þrjátíu og sex
37 trettisju þrjátíu og sjö
38 trettiåtte þrjátíu og átta
39 trettini þrjátíu og níu
40 førti fjörutíu
41 førtien fjörutíu og einn
42 førtito fjörutíu og tveir
43 førtitre fjörutíu og þrír
44 førtifire fjörutíu og fjórir
45 førtifem fjörutíu og fimm
46 førtiseks fjörutíu og sex
47 førtisju fjörutíu og sjö
48 førtiåtte fjörutíu og átta
49 førtini / ni og førti fjörutíu og níu
50 femti fimmtíu
51 femtién / en og femti fimmtíu og einn
52 femtito fimmtíu og tveir
53 femtitre fimmtíu og þrír
54 femtifire fimmtíu og fjórir
55 femtifem fimmtíu og fimm
56 femtiseks fimmtíu og sex
57 femtisju fimmtíu og sjö
58 femtiåtte fimmtíu og átta
59 femtini fimmtíu og níu
60 seksti sextíu
61 sekstien sextíu og einn
62 sekstito sextíu og tveir
63 sekstitre sextíu og þrír
64 sekstifire sextíu og fjórir
65 sekstifem sextíu og fimm
66 sekstiseks sextíu og sex
67 sekstisju sextíu og sjö
68 sekstiåtte sextíu og átta
69 sekstini sextíu og níu
70 sytti sjötíu
71 syttien sjötíu og einn
72 syttito sjötíu og tveir
73 syttitre sjötíu og þrír
74 syttifire sjötíu og fjórir
75 syttifem sjötíu og fimm
76 syttiseks sjötíu og sex
77 syttisju sjötíu og sjö
78 syttiåtte sjötíu og átta
79 syttini sjötíu og níu
80 åtti áttatíu
81 åttien áttatíu og einn
82 åttito áttatíu og tveir
83 åttitre áttatíu og þrír
84 åttifire áttatíu og fjórir
85 åttifem áttatíu og fimm
86 åttiseks áttatíu og sex
87 åttisju áttatíu og sjö
88 åttiåtte áttatíu og átta
89 åttini áttatíu og níu
90 nitti níutíu
91 nittien níutíu og einn
92 nittito níutíu og tveir
93 nittitre níutíu og þrír
94 nittifire níutíu og fjórir
95 nittifem níutíu og fimm
96 nittiseks níutíu og sex
97 nittisju / syv og nitti níutíu og sjö
98 nittiåtte níutíu og átta
99 nittini / ni og nitti níutíu og níu
100 hundre hundrað

Comments