Tallord på nederlandsk

Tallord på nederlandsk

# norsk nederlandsk Sound
0 null nul
1 én een
2 to twee
3 tre drie
4 fire vier
5 fem vijf
6 seks zes
7 sju zeven
8 åtte acht
9 ni negen
10 ti tien
11 elleve elf
12 tolv twaalf
13 tretten dertien
14 fjorten veertien
15 femten vijftien
16 seksten zestien
17 sytten zeventien
18 atten achttien
19 nitten negentien
20 tjue twintig
21 tjueén / én og tyve eenentwintig
22 tjueto tweeëntwintig
23 tjuetre drieëntwintig
24 tjuefire vierentwintig
25 tjuefem vijfentwintig
26 tjueseks zesentwintig
27 tjuesju zevenentwintig
28 tjueåtte achtentwintig
29 tjueni negenentwintig
30 tretti dertig
31 trettien eenendertig
32 trettito tweeëndertig
33 trettitre drieëndertig
34 trettifire vierendertig
35 trettifem vijfendertig
36 trettiseks zesendertig
37 trettisju zevenendertig
38 trettiåtte achtendertig
39 trettini negenendertig
40 førti veertig
41 førtien eenenveertig
42 førtito tweeënveertig
43 førtitre drieënveertig
44 førtifire vierenveertig
45 førtifem vijfenveertig
46 førtiseks zesenveertig
47 førtisju zevenenveertig
48 førtiåtte achtenveertig
49 førtini / ni og førti negenenveertig
50 femti vijftig
51 femtién / en og femti eenenvijftig
52 femtito tweeënvijftig
53 femtitre drieënvijftig
54 femtifire vierenvijftig
55 femtifem vijfenvijftig
56 femtiseks zesenvijftig
57 femtisju zevenenvijftig
58 femtiåtte achtenvijftig
59 femtini negenenvijftig
60 seksti zestig
61 sekstien eenenzestig
62 sekstito tweeënzestig
63 sekstitre drieënzestig
64 sekstifire vierenzestig
65 sekstifem vijfenzestig
66 sekstiseks zesenzestig
67 sekstisju zevenenzestig
68 sekstiåtte achtenzestig
69 sekstini negenenzestig
70 sytti zeventig
71 syttien eenenzeventig
72 syttito tweeënzeventig
73 syttitre drieënzeventig
74 syttifire vierenzeventig
75 syttifem vijfenzeventig
76 syttiseks zesenzeventig
77 syttisju zevenenzeventig
78 syttiåtte achtenzeventig
79 syttini negenenzeventig
80 åtti tachtig
81 åttien eenentachtig
82 åttito tweeëntachtig
83 åttitre drieëntachtig
84 åttifire vierentachtig
85 åttifem vijfentachtig
86 åttiseks zesentachtig
87 åttisju zevenentachtig
88 åttiåtte achtentachtig
89 åttini negenentachtig
90 nitti negentig
91 nittien eenennegentig
92 nittito tweeënnegentig
93 nittitre drieënnegentig
94 nittifire vierennegentig
95 nittifem vijfennegentig
96 nittiseks zesennegentig
97 nittisju / syv og nitti zevenennegentig
98 nittiåtte achtennegentig
99 nittini / ni og nitti negenennegentig
100 hundre honderd

Comments