Tallord på polsk

Tallord på polsk

# norsk polsk Sound
0 null zero
1 én jeden
2 to dwa
3 tre trzy
4 fire cztery
5 fem pięć
6 seks sześć
7 sju siedem
8 åtte osiem
9 ni dziewięć
10 ti dziesięć
11 elleve jedenaście
12 tolv dwanaście
13 tretten trzynaście
14 fjorten czternaście
15 femten piętnaście
16 seksten szesnaście
17 sytten siedemnaście
18 atten osiemnaście
19 nitten dziewiętnaście
20 tjue dwadzieścia
21 tjueén / én og tyve dwadzieścia jeden
22 tjueto dwadzieścia dwa
23 tjuetre dwadzieścia trzy
24 tjuefire dwadzieścia cztery
25 tjuefem dwadzieścia pięć
26 tjueseks dwadzieścia sześć
27 tjuesju dwadzieścia siedem
28 tjueåtte dwadzieścia osiem
29 tjueni dwadzieścia dziewięć
30 tretti trzydzieści
31 trettien trzydzieści jeden
32 trettito trzydzieści dwa
33 trettitre trzydzieści trzy
34 trettifire trzydzieści cztery
35 trettifem trzydzieści pięć
36 trettiseks trzydzieści sześć
37 trettisju trzydzieści siedem
38 trettiåtte trzydzieści osiem
39 trettini trzydzieści dziewięć
40 førti czterdzieści
41 førtien czterdzieści jeden
42 førtito czterdzieści dwa
43 førtitre czterdzieści trzy
44 førtifire czterdzieści cztery
45 førtifem czterdzieści pięć
46 førtiseks czterdzieści sześć
47 førtisju czterdzieści siedem
48 førtiåtte czterdzieści osiem
49 førtini / ni og førti czterdzieści dziewięć
50 femti pięćdziesiąt
51 femtién / en og femti pięćdziesiąt jeden
52 femtito pięćdziesiąt dwa
53 femtitre pięćdziesiąt trzy
54 femtifire pięćdziesiąt cztery
55 femtifem pięćdziesiąt pięć
56 femtiseks pięćdziesiąt sześć
57 femtisju pięćdziesiąt siedem
58 femtiåtte pięćdziesiąt osiem
59 femtini pięćdziesiąt dziewięć
60 seksti sześćdziesiąt
61 sekstien sześćdziesiąt jeden
62 sekstito sześćdziesiąt dwa
63 sekstitre sześćdziesiąt trzy
64 sekstifire sześćdziesiąt cztery
65 sekstifem sześćdziesiąt pięć
66 sekstiseks sześćdziesiąt sześć
67 sekstisju sześćdziesiąt siedem
68 sekstiåtte sześćdziesiąt osiem
69 sekstini sześćdziesiąt dziewięć
70 sytti siedemdziesiąt
71 syttien siedemdziesiąt jeden
72 syttito siedemdziesiąt dwa
73 syttitre siedemdziesiąt trzy
74 syttifire siedemdziesiąt cztery
75 syttifem siedemdziesiąt pięć
76 syttiseks siedemdziesiąt sześć
77 syttisju siedemdziesiąt siedem
78 syttiåtte siedemdziesiąt osiem
79 syttini siedemdziesiąt dziewięć
80 åtti osiemdziesiąt
81 åttien osiemdziesiąt jeden
82 åttito osiemdziesiąt dwa
83 åttitre osiemdziesiąt trzy
84 åttifire osiemdziesiąt cztery
85 åttifem osiemdziesiąt pięć
86 åttiseks osiemdziesiąt sześć
87 åttisju osiemdziesiąt siedem
88 åttiåtte osiemdziesiąt osiem
89 åttini osiemdziesiąt dziewięć
90 nitti dziewięćdziesiąt
91 nittien dziewięćdziesiąt jeden
92 nittito dziewięćdziesiąt dwa
93 nittitre dziewięćdziesiąt trzy
94 nittifire dziewięćdziesiąt cztery
95 nittifem dziewięćdziesiąt pięć
96 nittiseks dziewięćdziesiąt sześć
97 nittisju / syv og nitti dziewięćdziesiąt siedem
98 nittiåtte dziewięćdziesiąt osiem
99 nittini / ni og nitti dziewięćdziesiąt dziewięć
100 hundre sto

Comments