Tallord på slovakisk

Tallord på slovakisk

# norsk slovakisk Sound
0 null Nula
1 én Jeden
2 to Dva
3 tre Tri
4 fire Štyri
5 fem Päť
6 seks Šesť
7 sju Sedem
8 åtte Osem
9 ni Deväť
10 ti Desať
11 elleve Jedenásť
12 tolv Dvanásť
13 tretten Trinásť
14 fjorten Štrnásť
15 femten Pätnásť
16 seksten Šestnásť
17 sytten Sedemnásť
18 atten Osemnásť
19 nitten Devätnásť
20 tjue Dvadsať
21 tjueén / én og tyve Dvadsaťjeden
22 tjueto Dvadsaťdva
23 tjuetre Dvadsaťtri
24 tjuefire Dvadsaťštyri
25 tjuefem Dvadsaťpäť
26 tjueseks Dvadsaťšesť
27 tjuesju Dvadsaťsedem
28 tjueåtte Dvadsaťosem
29 tjueni Dvadsaťdeväť
30 tretti Tridsať
31 trettien Tridsaťjeden
32 trettito Tridsaťdva
33 trettitre Tridsaťtri
34 trettifire Tridsaťštyri
35 trettifem Tridsaťpäť
36 trettiseks Tridsaťšesť
37 trettisju Tridsaťsedem
38 trettiåtte Tridsaťosem
39 trettini Tridsaťdeväť
40 førti Štyridsať
41 førtien Štyridsaťjeden
42 førtito Štyridsaťdva
43 førtitre Štyridsaťdva
44 førtifire Štyridsaťštyri
45 førtifem Štyridsaťpäť
46 førtiseks Štyridsaťšesť
47 førtisju Štyridsaťsedem
48 førtiåtte Štyridsaťosem
49 førtini / ni og førti Štyridsaťdeväť
50 femti Päťdesiat
51 femtién / en og femti Päťdesiatjeden
52 femtito Päťdesiatdva
53 femtitre Päťdesiattri
54 femtifire Päťdesiatštyri
55 femtifem Päťdesiatpäť
56 femtiseks Päťdesiatšesť
57 femtisju Päťdesiatsedem
58 femtiåtte Päťdesiatosem
59 femtini Päťdesiatdeväť
60 seksti Šesťdesiat
61 sekstien Šesťdesiatjeden
62 sekstito Šesťdesiatdva
63 sekstitre Šesťdesiattri
64 sekstifire Šesťdesiatštyri
65 sekstifem Šesťdesiatpäť
66 sekstiseks Šesťdesiatšesť
67 sekstisju Šesťdesiatsedem
68 sekstiåtte Šesťdesiatosem
69 sekstini Šesťdesiatdeväť
70 sytti Sedemdesiat
71 syttien Sedemdesiatjeden
72 syttito Sedemdesiatdva
73 syttitre Sedemdesiattri
74 syttifire Sedemdesiatštyri
75 syttifem Sedemdesiatpäť
76 syttiseks Sedemdesiatšesť
77 syttisju Sedemdesiatsedem
78 syttiåtte Sedemdesiatosem
79 syttini Sedemdesiatdeväť
80 åtti Osemdesiat
81 åttien Osemdesiatjeden
82 åttito Osemdesiatdva
83 åttitre Osemdesiattri
84 åttifire Osemdesiatštyri
85 åttifem Osemdesiatpäť
86 åttiseks Osemdesiatšesť
87 åttisju Osemdesiatsedem
88 åttiåtte Osemdesiatosem
89 åttini Osemdesiatdeväť
90 nitti Deväťdesiat
91 nittien Deväťdesiatjeden
92 nittito Deväťdesiatdva
93 nittitre Deväťdesiattri
94 nittifire Deväťdesiatštyri
95 nittifem Deväťdesiatpäť
96 nittiseks Deväťdesiatšesť
97 nittisju / syv og nitti Deväťdesiatsedem
98 nittiåtte Deväťdesiatosem
99 nittini / ni og nitti Deväťdesiatdeväť
100 hundre Sto

Comments