Tallord på slovensk

Tallord på slovensk

# norsk slovensk Sound
0 null Nič
1 én Ena
2 to Dve
3 tre Tri
4 fire štiri
5 fem Pet
6 seks šest
7 sju Sedem
8 åtte Osem
9 ni Devet
10 ti Deset
11 elleve Enajst
12 tolv Dvanajst
13 tretten Trinajst
14 fjorten štirinajst
15 femten Petnajst
16 seksten šestnajst
17 sytten Sedemnajst
18 atten Osemnajst
19 nitten Devetnajst
20 tjue Dvajset
21 tjueén / én og tyve Enaindvajset
22 tjueto Dvaindvajset
23 tjuetre Triindvajset
24 tjuefire štiriindvajset
25 tjuefem Petindvajset
26 tjueseks šestindvajset
27 tjuesju Sedemindvajset
28 tjueåtte Osemindvajset
29 tjueni Devetindvajset
30 tretti Trideset
31 trettien Enaintrideset
32 trettito Dváintrídeset
33 trettitre Tríintrídeset
34 trettifire štíriintrídeset
35 trettifem Pétintrídeset
36 trettiseks šéstintrídeset
37 trettisju Sédemintrídeset
38 trettiåtte ósemintrídeset
39 trettini Devétintrídeset
40 førti štirideset
41 førtien ênainštírideset
42 førtito dváinštírideset
43 førtitre Tríinštírideset
44 førtifire štíriinštírideset
45 førtifem Pétinštírideset
46 førtiseks šéstinštírideset
47 førtisju Sédeminštírideset
48 førtiåtte óseminštírideset
49 førtini / ni og førti Devétinštírideset
50 femti Pétdeset
51 femtién / en og femti ênainpétdeset
52 femtito Dváinpétdeset
53 femtitre Tríinpétdeset
54 femtifire štíriinpétdeset
55 femtifem Pétinpétdeset
56 femtiseks šéstinpétdeset
57 femtisju sédeminpétdeset
58 femtiåtte óseminpétdeset
59 femtini devétinpétdeset
60 seksti šéstdeset
61 sekstien ênainšéstdeset
62 sekstito dváinšéstdeset
63 sekstitre tríinšéstdeset
64 sekstifire štíriinšéstdeset
65 sekstifem pétinšéstdeset
66 sekstiseks šéstinšéstdeset
67 sekstisju sédeminšéstdeset
68 sekstiåtte óseminšéstdeset
69 sekstini devétinšéstdeset
70 sytti Sédemdeset
71 syttien ênainsédemdeset
72 syttito dváinsédemdeset
73 syttitre tríinsédemdeset
74 syttifire štíriinsédemdeset
75 syttifem pétinsédemdeset
76 syttiseks šéstinsédemdeset
77 syttisju sédeminsédemdeset
78 syttiåtte óseminsédemdeset
79 syttini devétinsédemdeset
80 åtti ósemdeset
81 åttien ênainósemdeset
82 åttito dváinósemdeset
83 åttitre tríinósemdeset
84 åttifire štíriinósemdeset
85 åttifem pétinósemdeset
86 åttiseks šéstinósemdeset
87 åttisju sédeminósemdeset
88 åttiåtte óseminósemdeset
89 åttini devétinósemdeset
90 nitti devétdeset
91 nittien ênaindevétdeset
92 nittito dváindevétdeset
93 nittitre tríindevétdeset
94 nittifire štíriindevétdeset
95 nittifem pétindevétdeset
96 nittiseks šéstindevétdeset
97 nittisju / syv og nitti sédemindevétdeset
98 nittiåtte ósemindevétdeset
99 nittini / ni og nitti devétindevétdeset
100 hundre Stó

Comments