Tallord på tsjekkisk

Tallord på tsjekkisk

# norsk tsjekkisk Sound
0 null nula
1 én jedna
2 to dvě
3 tre tři
4 fire čtyři
5 fem pět
6 seks šest
7 sju sedm
8 åtte osm
9 ni devět
10 ti deset
11 elleve jedenáct
12 tolv dvanáct
13 tretten třináct
14 fjorten čtrnáct
15 femten patnáct
16 seksten šestnáct
17 sytten sedmnáct
18 atten osmnáct
19 nitten devatenáct
20 tjue dvacet
21 tjueén / én og tyve dvacet jedna
22 tjueto dvacet dva
23 tjuetre dvacet tři
24 tjuefire dvacet čtyři
25 tjuefem dvacet pět
26 tjueseks dvacet šest
27 tjuesju dvacet sedm
28 tjueåtte dvacet osm
29 tjueni dvacet devět
30 tretti třicet
31 trettien třicet jedna
32 trettito třicet dva
33 trettitre třicet tři
34 trettifire třicet čtyři
35 trettifem třicet pět
36 trettiseks třicet šest
37 trettisju třicet sedm
38 trettiåtte třicet osm
39 trettini třicet devět
40 førti čtyřicet
41 førtien čtyřicet jedna
42 førtito čtyřicet dva
43 førtitre čtyřicet tři
44 førtifire čtyřicet čtyři
45 førtifem čtyřicet pět
46 førtiseks čtyřicet šest
47 førtisju čtyřicet sedm
48 førtiåtte čtyřicet osm
49 førtini / ni og førti čtyřicet devět
50 femti padesát
51 femtién / en og femti padesát jedna
52 femtito padesát dva
53 femtitre padesát tři
54 femtifire padesát čtyři
55 femtifem padesát pět
56 femtiseks padesát šest
57 femtisju padesát sedm
58 femtiåtte padesát osm
59 femtini padesát devět
60 seksti šedesát
61 sekstien šedesát jedna
62 sekstito šedesát dva
63 sekstitre šedesát tři
64 sekstifire šedesát čtyři
65 sekstifem šedesát pět
66 sekstiseks šedesát šest
67 sekstisju šedesát sedm
68 sekstiåtte šedesát osm
69 sekstini šedesát devět
70 sytti sedmdesát
71 syttien sedmdesát jedna
72 syttito sedmdesát dva
73 syttitre sedmdesát tři
74 syttifire sedmdesát čtyři
75 syttifem sedmdesát pět
76 syttiseks sedmdesát šest
77 syttisju sedmdesát sedm
78 syttiåtte sedmdesát osm
79 syttini sedmdesát devět
80 åtti osmdesát
81 åttien osmdesát jedna
82 åttito osmdesát dva
83 åttitre osmdesát tři
84 åttifire osmdesát čtyři
85 åttifem osmdesát pět
86 åttiseks osmdesát šest
87 åttisju osmdesát sedm
88 åttiåtte osmdesát osm
89 åttini osmdesát devět
90 nitti devadesát
91 nittien devadesát jedna
92 nittito devadesát dva
93 nittitre devadesát tři
94 nittifire devadesát čtyři
95 nittifem devadesát pět
96 nittiseks devadesát šest
97 nittisju / syv og nitti devadesát sedm
98 nittiåtte devadesát osm
99 nittini / ni og nitti devadesát devět
100 hundre sto

Comments