Tallord på ungarsk

Tallord på ungarsk

# norsk ungarsk Sound
0 null Nulla
1 én egy
2 to kettő
3 tre három
4 fire négy
5 fem öt
6 seks hat
7 sju hét
8 åtte nyolc
9 ni kilenc
10 ti tíz
11 elleve tizenegy
12 tolv tizenkettő
13 tretten tizenhárom
14 fjorten tizennégy
15 femten tizenöt
16 seksten tizenhat
17 sytten tizenhét
18 atten tizennyolc
19 nitten tizenkilenc
20 tjue húsz
21 tjueén / én og tyve huszonegy
22 tjueto huszonkettő
23 tjuetre huszonhárom
24 tjuefire huszonnégy
25 tjuefem huszonöt
26 tjueseks huszonhat
27 tjuesju huszonhét
28 tjueåtte huszonnyolc
29 tjueni huszonkilenc
30 tretti harminc
31 trettien harmincegy
32 trettito harminckettö
33 trettitre harminchárom
34 trettifire harmincnégy
35 trettifem harmincöt
36 trettiseks harminchat
37 trettisju harminchét
38 trettiåtte harmincnyolc
39 trettini harminckilenc
40 førti negyven
41 førtien negyvenegy
42 førtito negyvenkettő
43 førtitre negyvenhárom
44 førtifire negyvennégy
45 førtifem negyvenöt
46 førtiseks negyvenhat
47 førtisju negyvenhét
48 førtiåtte negyvennyolc
49 førtini / ni og førti negyvenkilenc
50 femti ötven
51 femtién / en og femti ötvenegy
52 femtito ötvenkettő
53 femtitre ötvenhárom
54 femtifire ötvennégy
55 femtifem ötvenöt
56 femtiseks ötvenhat
57 femtisju ötvenhét
58 femtiåtte ötvennyolc
59 femtini ötvenkilenc
60 seksti hatvan
61 sekstien hatvanegy
62 sekstito hatvankettő
63 sekstitre hatvanhárom
64 sekstifire hatvannégy
65 sekstifem hatvanöt
66 sekstiseks hatvanhat
67 sekstisju hatvanhét
68 sekstiåtte hatvannyolc
69 sekstini hatvankilenc
70 sytti hetven
71 syttien hetvenegy
72 syttito hetvenkettő
73 syttitre hetvenhárom
74 syttifire hetvennégy
75 syttifem hetvenöt
76 syttiseks hetvenhat
77 syttisju hetvenhét
78 syttiåtte hetvennyolc
79 syttini hetvenkilenc
80 åtti nyolcvan
81 åttien nyolcvanegy
82 åttito nyolcvankettő
83 åttitre nyolcvanhárom
84 åttifire nyolcvannégy
85 åttifem nyolcvanöt
86 åttiseks nyolcvanhat
87 åttisju nyolcvanhét
88 åttiåtte nyolcvannyolc
89 åttini nyolvankilenc
90 nitti kilencven
91 nittien kilencvenegy
92 nittito kilencvenkettő
93 nittitre kilencvenhárom
94 nittifire kilencvennégy
95 nittifem kilencvenöt
96 nittiseks kilencvenhat
97 nittisju / syv og nitti kilencvenhét
98 nittiåtte kilencvennyolc
99 nittini / ni og nitti kilencvenkilenc
100 hundre száz

Comments