Numere în armeană

Numere în armeană

# Română Armeană Sound
0 Zero զէրօ
1 unu մեկ
2 doi երկու
3 trei երեք
4 patru չորս
5 cinci հինգ
6 şase վեց
7 şapte յոթ
8 opt ութ
9 nouă ինը
10 zece տաս
11 unsprezece տասնմեկ
12 doisprezece տասներկու
13 treisprezece տասներեք
14 paisprezece տասնչորս
15 cincisprezece տասնհինգ
16 şaisprezece տասնվեց
17 şaptesprezece տասնյոթ
18 optsprezece տասնութ
19 nouăsprezece տասնինը
20 douăzeci քսան
21 douăzeci şi unu քսանմեկ
22 douăzeci şi doi քսաներկու
23 douăzeci şi trei քսաներեք
24 douăzeci şi patru քսանչորս
25 douăzeci şi cinci քսանհինգ
26 douăzeci şi şase քսանվեց
27 douăzeci şi şapte քսանյոթ
28 douăzeci şi opt քսանութ
29 douăzeci şi nouă քսանինը
30 treizeci երեսուն
31 treizeci şi unu երեսունմեկ
32 treizeci şi doi երեսուներեք
33 treizeci şi trei երեսուներեք
34 treizeci şi patru երեսունչորս
35 treizeci şi cinci երեսունհինգ
36 treizeci şi şase երեսունվեց
37 treizeci şi şapte երեսունյոթ
38 treizeci şi opt երեսունութ
39 treizeci şi nouă երեսունինը
40 patruzeci քառասուն
41 patruzeci şi unu քառասունմեկ
42 patruzeci şi doi քառասուներկու
43 patruzeci şi trei քառասուներեք
44 patruzeci şi patru քառասունչորս
45 patruzeci şi cinci քառասունհինգ
46 patruzeci şi şase քառասունվեց
47 patruzeci şi şapte քառասունյոթ
48 patruzeci şi opt քառասունութ
49 patruzeci şi nouă քառասունինը
50 cincizeci հիսուն
51 cincizeci şi unu հիսունմեկ
52 cincizeci şi doi հիսուներկու
53 cincizeci şi trei հիսուներեք
54 cincizeci şi patru հիսունչորս
55 cincizeci şi cinci հիսունհինգ
56 cincizeci şi şase հիսունվեց
57 cincizeci şi şapte հիսունյոթ
58 cincizeci şi opt հիսունութ
59 cincizeci şi nouă հիսունինը
60 şaizeci վաթսուն
61 şaizeci şi unu վաթսունմեկ
62 şaizeci şi doi Վաթսուն
63 şaizeci şi trei վաթսուներեք
64 şaizeci şi patru վաթսունչորս
65 şaizeci şi cinci վաթսունհինգ
66 şaizeci şi şase վաթսունվեց
67 şaizeci şi şapte վաթսունյոթ
68 şaizeci şi opt վաթսունութ
69 şaizeci şi nouă վաթսունինը
70 şaptezeci յոթանասուն
71 şaptezeci şi unu յոթանասունմեկ
72 şaptezeci şi doi յոթանասուներկու
73 şaptezeci şi trei յոթանասուներեք
74 şaptezeci şi patru յոթանասունչորս
75 şaptezeci şi cinci յոթանասունհինգ
76 şaptezeci şi şase յոթանասունվեց
77 şaptezeci şi şapte յոթանասունյոթ
78 şaptezeci şi opt յոթանասունութ
79 şaptezeci şi nouă յոթանասունինը
80 optzeci ութանասուն
81 optzeci şi unu ութանասունմեկ
82 optzeci şi doi ութանասուներկու
83 optzeci şi trei ութանասուներեք
84 optzeci şi patru ութանասունչորս
85 optzeci şi cinci ութանասունհինգ
86 optzeci şi şase ութանասունվեց
87 optzeci şi şapte ութանասունյոթ
88 optzeci şi opt ութանասունութ
89 optzeci şi nouă ութանասունինը
90 nouăzeci իննսուն
91 nouăzeci şi unu իննսունմեկ
92 nouăzeci şi doi իննսուներկու
93 nouăzeci şi trei իննսուներեք
94 nouăzeci şi patru իննսունչորս
95 nouăzeci şi cinci իննսունհինգ
96 nouăzeci şi şase իննսունվեց
97 nouăzeci şi şapte իննսունյոթ
98 nouăzeci şi opt իննսունութ
99 nouăzeci şi nouă իննսունինը
100 o sută հարյուր

Comments