Numere în finlandeză

Numere în finlandeză

# Română Finlandeză Sound
0 Zero Nolla
1 unu yksi
2 doi kaksi
3 trei kolme
4 patru neljä
5 cinci viisi
6 şase kuusi
7 şapte seitsemän
8 opt kahdeksan
9 nouă yhdeksän
10 zece kymmenen
11 unsprezece yksitoista
12 doisprezece kaksitoista
13 treisprezece kolmetoista
14 paisprezece neljätoista
15 cincisprezece viisitoista
16 şaisprezece kuusitoista
17 şaptesprezece seitsemäntoista
18 optsprezece kahdeksantoista
19 nouăsprezece yhdeksäntoista
20 douăzeci kaksikymmentä
21 douăzeci şi unu kaksikymmentäyksi
22 douăzeci şi doi kaksikymmentäkaksi
23 douăzeci şi trei kaksikymmentäkolme
24 douăzeci şi patru kaksikymmentäneljä
25 douăzeci şi cinci kaksikymmentäviisi
26 douăzeci şi şase kaksikymmentäkuusi
27 douăzeci şi şapte kaksikymmentäseitsemän
28 douăzeci şi opt kaksikymmentäkahdeksan
29 douăzeci şi nouă kaksikymmentäyhdeksän
30 treizeci kolmekymmentä
31 treizeci şi unu kolmekymmentäyksi
32 treizeci şi doi kolmekymmentäkaksi
33 treizeci şi trei kolmekymmentäkolme
34 treizeci şi patru kolmekymmentäneljä
35 treizeci şi cinci kolmekymmentäviisi
36 treizeci şi şase kolmekymmentäkuusi
37 treizeci şi şapte kolmekymmentäseitsemän
38 treizeci şi opt kolmekymmentäkahdeksan
39 treizeci şi nouă kolmekymmentäyhdeksän
40 patruzeci neljäkymmentä
41 patruzeci şi unu neljäkymmentäyksi
42 patruzeci şi doi neljäkymmentäkaksi
43 patruzeci şi trei neljäkymmentäkolme
44 patruzeci şi patru neljäkymmentäneljä
45 patruzeci şi cinci neljäkymmentäviisi
46 patruzeci şi şase neljäkymmentäkuusi
47 patruzeci şi şapte neljäkymmentäseitsemän
48 patruzeci şi opt neljäkymmentäkahdeksan
49 patruzeci şi nouă neljäkymmentäyhdeksän
50 cincizeci viisikymmentä
51 cincizeci şi unu viisikymmentäyksi
52 cincizeci şi doi viisikymmentäkaksi
53 cincizeci şi trei viisikymmentäkolme
54 cincizeci şi patru viisikymmentäneljä
55 cincizeci şi cinci viisikymmentäviisi
56 cincizeci şi şase viisikymmentäkuusi
57 cincizeci şi şapte viisikymmentäseitsemän
58 cincizeci şi opt viisikymmentäkahdeksan
59 cincizeci şi nouă viisikymmentäyhdeksän
60 şaizeci kuusikymmentä
61 şaizeci şi unu kuusikymmentäyksi
62 şaizeci şi doi kuusikymmentäkaksi
63 şaizeci şi trei kuusikymmentäkolme
64 şaizeci şi patru kuusikymmentäneljä
65 şaizeci şi cinci kuusikymmentäviisi
66 şaizeci şi şase kuusikymmentäkuusi
67 şaizeci şi şapte kuusikymmentäseitsemän
68 şaizeci şi opt kuusikymmentäkahdeksan
69 şaizeci şi nouă kuusikymmentäyhdeksän
70 şaptezeci seitsemänkymmentä
71 şaptezeci şi unu seitsemänkymmentäyksi
72 şaptezeci şi doi seitsemänkymmentäkaksi
73 şaptezeci şi trei seitsemänkymmentäkolme
74 şaptezeci şi patru seitsemänkymmentäneljä
75 şaptezeci şi cinci seitsemänkymmentäviisi
76 şaptezeci şi şase seitsemänkymmentäkuusi
77 şaptezeci şi şapte seitsemänkymmentäseitsemän
78 şaptezeci şi opt seitsemänkymmentäkahdeksan
79 şaptezeci şi nouă seitsemänkymmentäyhdeksän
80 optzeci kahdeksankymmentä
81 optzeci şi unu kahdeksankymmentäyksi
82 optzeci şi doi kahdeksankymmentäkaksi
83 optzeci şi trei kahdeksankymmentäkolme
84 optzeci şi patru kahdeksankymmentäneljä
85 optzeci şi cinci kahdeksankymmentäviisi
86 optzeci şi şase kahdeksankymmentäkuusi
87 optzeci şi şapte kahdeksankymmentäseitsemän
88 optzeci şi opt kahdeksankymmentäkahdeksan
89 optzeci şi nouă kahdeksankymmentäyhdeksän
90 nouăzeci yhdeksänkymmentä
91 nouăzeci şi unu yhdeksänkymmentäyksi
92 nouăzeci şi doi yhdeksänkymmentäkaksi
93 nouăzeci şi trei yhdeksänkymmentäkolme
94 nouăzeci şi patru yhdeksänkymmentäneljä
95 nouăzeci şi cinci yhdeksänkymmentäviisi
96 nouăzeci şi şase yhdeksänkymmentäkuusi
97 nouăzeci şi şapte yhdeksänkymmentäseitsemän
98 nouăzeci şi opt yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 nouăzeci şi nouă yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 o sută sata

Comments