Numere în greacă

Numere în greacă

# Română Greacă Sound
0 Zero μηδέν
1 unu ένα
2 doi δύο
3 trei τρία
4 patru τέσσερα
5 cinci πέντε
6 şase έξι
7 şapte εφτά
8 opt οχτώ
9 nouă εννέα
10 zece δέκα
11 unsprezece ένδεκα
12 doisprezece δώδεκα
13 treisprezece δεκατρία
14 paisprezece δεκατέσσερα
15 cincisprezece δεκαπέντε
16 şaisprezece δεκαέξι
17 şaptesprezece δεκαεπτά
18 optsprezece δεκαοκτώ
19 nouăsprezece δεκαεννιά
20 douăzeci είκοσι
21 douăzeci şi unu Είκοσι ένα
22 douăzeci şi doi Είκοσι δύο
23 douăzeci şi trei Είκοσι τρία
24 douăzeci şi patru Είκοσι τέσσερα
25 douăzeci şi cinci Είκοσι πέντε
26 douăzeci şi şase Είκοσι έξι
27 douăzeci şi şapte Είκοσι επτά
28 douăzeci şi opt Είκοσι οκτώ
29 douăzeci şi nouă Είκοσι εννέα
30 treizeci τριάντα
31 treizeci şi unu Τριάντα ένα
32 treizeci şi doi Τριάντα δύο
33 treizeci şi trei Τριάντα τρία
34 treizeci şi patru Τριάντα τέσσερα
35 treizeci şi cinci Τριάντα πέντε
36 treizeci şi şase Τριάντα έξι
37 treizeci şi şapte Τριάντα επτά
38 treizeci şi opt Τριάντα οκτώ
39 treizeci şi nouă Τριάντα εννέα
40 patruzeci σαράντα
41 patruzeci şi unu Σαράντα ένα
42 patruzeci şi doi Σαράντα δύο
43 patruzeci şi trei Σαράντα τρεις
44 patruzeci şi patru Σαράντα τέσσερα
45 patruzeci şi cinci Σαράντα πέντε
46 patruzeci şi şase Σαράντα έξι
47 patruzeci şi şapte Σαράντα επτά
48 patruzeci şi opt Σαράντα οκτώ
49 patruzeci şi nouă Σαράντα εννέα
50 cincizeci πενήντα
51 cincizeci şi unu Πενήντα ένα
52 cincizeci şi doi Πενήντα δύο
53 cincizeci şi trei Πενήντα τρία
54 cincizeci şi patru Πενήντα τέσσερις
55 cincizeci şi cinci Πενήντα πέντε
56 cincizeci şi şase Πενήντα έξι
57 cincizeci şi şapte Πενήντα επτά
58 cincizeci şi opt Πενήντα οκτώ
59 cincizeci şi nouă Πενήντα εννέα
60 şaizeci εξήντα
61 şaizeci şi unu Εξήντα ένα
62 şaizeci şi doi Εξήντα δύο
63 şaizeci şi trei Εξήντα τρεις
64 şaizeci şi patru Εξήντα τέσσερις
65 şaizeci şi cinci Εξήντα πέντε
66 şaizeci şi şase Εξήντα έξι
67 şaizeci şi şapte Εξήντα επτά
68 şaizeci şi opt Εξήντα οκτώ
69 şaizeci şi nouă Εξήντα εννέα
70 şaptezeci εβδομήντα
71 şaptezeci şi unu Εβδομήντα ένα
72 şaptezeci şi doi Εβδομήντα δύο
73 şaptezeci şi trei Εβδομήντα τρία
74 şaptezeci şi patru Εβδομήντα τέσσερα
75 şaptezeci şi cinci Εβδομήντα πέντε
76 şaptezeci şi şase Εβδομήντα έξι
77 şaptezeci şi şapte Εβδομήντα επτά
78 şaptezeci şi opt Εβδομήντα οκτώ
79 şaptezeci şi nouă Εβδομήντα εννέα
80 optzeci ογδόντα
81 optzeci şi unu Ογδόντα ένα
82 optzeci şi doi Ογδόντα δύο
83 optzeci şi trei Ογδόντα τρεις
84 optzeci şi patru Ογδόντα τέσσερις
85 optzeci şi cinci ογδόντα πέντε
86 optzeci şi şase Ογδόντα έξι
87 optzeci şi şapte Ογδόντα επτά
88 optzeci şi opt Ογδόντα οκτώ
89 optzeci şi nouă Ογδόντα εννέα
90 nouăzeci ενενήντα
91 nouăzeci şi unu Ενενήντα ένας
92 nouăzeci şi doi Ενενήντα δύο
93 nouăzeci şi trei Ενενήντα τρία
94 nouăzeci şi patru Ενενήντα τέσσερα
95 nouăzeci şi cinci Ενενήντα πέντε
96 nouăzeci şi şase Ενενήντα έξι
97 nouăzeci şi şapte Ενενήντα επτά
98 nouăzeci şi opt Ενενήντα οκτώ
99 nouăzeci şi nouă Ενενήντα εννέα
100 o sută εκατό

Comments