Numere în gujașă

Numere în gujașă

# Română Gujarati Sound
0 Zero શૂન્ય
1 unu એક
2 doi બે
3 trei ત્રણ
4 patru ચાર
5 cinci પાંચ
6 şase
7 şapte સાત
8 opt આઠ
9 nouă નવ
10 zece દસ
11 unsprezece અગિયાર
12 doisprezece બાર
13 treisprezece તેર
14 paisprezece ચૌદ
15 cincisprezece પંદર
16 şaisprezece સોળ
17 şaptesprezece સત્તર
18 optsprezece અઢાર
19 nouăsprezece ઓગણિસ
20 douăzeci વીસ
21 douăzeci şi unu એકવીસ
22 douăzeci şi doi બાવીસ
23 douăzeci şi trei તેવીસ
24 douăzeci şi patru ચોવીસ
25 douăzeci şi cinci પચ્ચીસ
26 douăzeci şi şase છવીસ
27 douăzeci şi şapte સત્તાવીસ
28 douăzeci şi opt અઠ્ઠાવીસ
29 douăzeci şi nouă ઓગણત્રીસ
30 treizeci ત્રીસ
31 treizeci şi unu એકત્રીસ
32 treizeci şi doi બત્રીસ
33 treizeci şi trei તેત્રીસ
34 treizeci şi patru ચોત્રીસ
35 treizeci şi cinci પાંત્રીસ
36 treizeci şi şase છત્રીસ
37 treizeci şi şapte સડત્રીસ
38 treizeci şi opt અડત્રીસ
39 treizeci şi nouă ઓગણચાલીસ
40 patruzeci ચાલીસ
41 patruzeci şi unu એકતાલીસ
42 patruzeci şi doi બેતાલીસ
43 patruzeci şi trei ત્રેતાલીસ
44 patruzeci şi patru ચુંમાલીસ
45 patruzeci şi cinci પિસ્તાલીસ
46 patruzeci şi şase છેતાલીસ
47 patruzeci şi şapte સુડતાલીસ
48 patruzeci şi opt અડતાલીસ
49 patruzeci şi nouă ઓગણપચાસ
50 cincizeci પચાસ
51 cincizeci şi unu એકાવન
52 cincizeci şi doi બાવન
53 cincizeci şi trei ત્રેપન
54 cincizeci şi patru ચોપન
55 cincizeci şi cinci પંચાવન
56 cincizeci şi şase છપ્પન
57 cincizeci şi şapte સત્તાવન
58 cincizeci şi opt અઠ્ઠાવન
59 cincizeci şi nouă ઓગણસાઠ
60 şaizeci સાઈઠ
61 şaizeci şi unu એકસઠ
62 şaizeci şi doi બાસઠ
63 şaizeci şi trei ત્રેસઠ
64 şaizeci şi patru ચોસઠ
65 şaizeci şi cinci પાંસઠ
66 şaizeci şi şase છાસઠ
67 şaizeci şi şapte સડસઠ
68 şaizeci şi opt અડસઠ
69 şaizeci şi nouă અગણોસિત્તેર
70 şaptezeci સિત્તેર
71 şaptezeci şi unu એકોતેર
72 şaptezeci şi doi બોતેર
73 şaptezeci şi trei તોતેર
74 şaptezeci şi patru ચુમોતેર
75 şaptezeci şi cinci પંચોતેર
76 şaptezeci şi şase છોતેર
77 şaptezeci şi şapte સિત્યોતેર
78 şaptezeci şi opt ઇઠ્યોતેર
79 şaptezeci şi nouă ઓગણાએંસી
80 optzeci એંસી
81 optzeci şi unu એક્યાસી
82 optzeci şi doi બ્યાસી
83 optzeci şi trei ત્યાસી
84 optzeci şi patru ચોર્યાસી
85 optzeci şi cinci પંચાસી
86 optzeci şi şase છ્યાસી
87 optzeci şi şapte સિત્યાસી
88 optzeci şi opt ઈઠ્યાસી
89 optzeci şi nouă નેવ્યાસી
90 nouăzeci નેવું
91 nouăzeci şi unu એકાણું
92 nouăzeci şi doi બાણું
93 nouăzeci şi trei ત્રાણું
94 nouăzeci şi patru ચોરાણું
95 nouăzeci şi cinci પંચાણું
96 nouăzeci şi şase છન્નું
97 nouăzeci şi şapte સત્તાણું
98 nouăzeci şi opt અઠ્ઠાણું
99 nouăzeci şi nouă નવ્વાણું
100 o sută સો

Comments