Numere în hindi

Numere în hindi

# Română Hindi Sound
0 Zero शून्य
1 unu एक
2 doi दो
3 trei तीन
4 patru चार
5 cinci पाँच
6 şase छः
7 şapte सात
8 opt आठ
9 nouă नौ
10 zece दस
11 unsprezece ग्यारह
12 doisprezece बारह
13 treisprezece तेरह
14 paisprezece चौदह
15 cincisprezece पंद्रह
16 şaisprezece सोलह
17 şaptesprezece सत्रह
18 optsprezece अट्ठारह
19 nouăsprezece उन्नीस
20 douăzeci बीस
21 douăzeci şi unu इक्कीस
22 douăzeci şi doi बाईस
23 douăzeci şi trei तेईस
24 douăzeci şi patru चौबीस
25 douăzeci şi cinci पच्चीस
26 douăzeci şi şase छब्बीस
27 douăzeci şi şapte सत्ताईस
28 douăzeci şi opt अट्ठाईस
29 douăzeci şi nouă उनतीस
30 treizeci तीस
31 treizeci şi unu इकतीस
32 treizeci şi doi बत्तीस
33 treizeci şi trei तैंतीस
34 treizeci şi patru चौतीस
35 treizeci şi cinci पैंतीस
36 treizeci şi şase छ्त्तीस
37 treizeci şi şapte सैंतीस
38 treizeci şi opt अड़तीस
39 treizeci şi nouă उनतालीस
40 patruzeci चालीस
41 patruzeci şi unu इकतालीस
42 patruzeci şi doi बयालीस
43 patruzeci şi trei तैंतालीस
44 patruzeci şi patru चवालीस
45 patruzeci şi cinci पैंतालीस
46 patruzeci şi şase छियालीस
47 patruzeci şi şapte सैंतालीस
48 patruzeci şi opt अ़ड़तालीस
49 patruzeci şi nouă उनचास
50 cincizeci पचास
51 cincizeci şi unu इक्यावन
52 cincizeci şi doi बावन
53 cincizeci şi trei तिरपन
54 cincizeci şi patru चौवन
55 cincizeci şi cinci पचपन
56 cincizeci şi şase छप्पन
57 cincizeci şi şapte सत्तावन
58 cincizeci şi opt अठ्ठावन
59 cincizeci şi nouă उनसठ
60 şaizeci साठ
61 şaizeci şi unu इकसठ
62 şaizeci şi doi बासठ
63 şaizeci şi trei तिरसठ
64 şaizeci şi patru चौसठ
65 şaizeci şi cinci पैंसठ
66 şaizeci şi şase छियासठ
67 şaizeci şi şapte सड़सठ
68 şaizeci şi opt अड़सठ
69 şaizeci şi nouă उनहत्तर
70 şaptezeci सत्तर
71 şaptezeci şi unu इकहत्तर
72 şaptezeci şi doi बहत्तर
73 şaptezeci şi trei तिहत्तर
74 şaptezeci şi patru चौहत्तर
75 şaptezeci şi cinci पचहत्तर
76 şaptezeci şi şase छिहत्तर
77 şaptezeci şi şapte सतहत्तर
78 şaptezeci şi opt अठहत्तर
79 şaptezeci şi nouă उन्यासी
80 optzeci अस्सी
81 optzeci şi unu इक्यासी
82 optzeci şi doi बयासी
83 optzeci şi trei तिरासी
84 optzeci şi patru चौरासी
85 optzeci şi cinci पचासी
86 optzeci şi şase छियासी
87 optzeci şi şapte सत्तासी
88 optzeci şi opt अठ्ठासी
89 optzeci şi nouă नवासी
90 nouăzeci नब्बे
91 nouăzeci şi unu इक्यानवे
92 nouăzeci şi doi बानवे
93 nouăzeci şi trei तिरानवे
94 nouăzeci şi patru चौरानवे
95 nouăzeci şi cinci पचानवे
96 nouăzeci şi şase छियानवे
97 nouăzeci şi şapte सत्तानवे
98 nouăzeci şi opt अट्ठानवे
99 nouăzeci şi nouă निन्यानवे
100 o sută एक सौ

Comments