Numere în islandeză

Numere în islandeză

# Română Islandeză Sound
0 Zero núll
1 unu einn
2 doi tveir
3 trei þrír
4 patru fjórir
5 cinci fimm
6 şase sex
7 şapte sjö
8 opt átta
9 nouă níu
10 zece tíu
11 unsprezece ellefu
12 doisprezece tólf
13 treisprezece þrettán
14 paisprezece fjórtán
15 cincisprezece fimmtán
16 şaisprezece sextán
17 şaptesprezece sautján
18 optsprezece átján
19 nouăsprezece nítján
20 douăzeci tuttugu
21 douăzeci şi unu tuttugu og einn
22 douăzeci şi doi tuttugu og tveir
23 douăzeci şi trei tuttugu og þrír
24 douăzeci şi patru tuttugu og fjórir
25 douăzeci şi cinci tuttugu og fimm
26 douăzeci şi şase tuttugu og sex
27 douăzeci şi şapte tuttugu og sjö
28 douăzeci şi opt tuttugu og átta
29 douăzeci şi nouă tuttugu og níu
30 treizeci þrjátíu
31 treizeci şi unu þrjátíu og einn
32 treizeci şi doi þrjátíu og tveir
33 treizeci şi trei þrjátíu og þrír
34 treizeci şi patru þrjátíu og fjórir
35 treizeci şi cinci þrjátíu og fimm
36 treizeci şi şase þrjátíu og sex
37 treizeci şi şapte þrjátíu og sjö
38 treizeci şi opt þrjátíu og átta
39 treizeci şi nouă þrjátíu og níu
40 patruzeci fjörutíu
41 patruzeci şi unu fjörutíu og einn
42 patruzeci şi doi fjörutíu og tveir
43 patruzeci şi trei fjörutíu og þrír
44 patruzeci şi patru fjörutíu og fjórir
45 patruzeci şi cinci fjörutíu og fimm
46 patruzeci şi şase fjörutíu og sex
47 patruzeci şi şapte fjörutíu og sjö
48 patruzeci şi opt fjörutíu og átta
49 patruzeci şi nouă fjörutíu og níu
50 cincizeci fimmtíu
51 cincizeci şi unu fimmtíu og einn
52 cincizeci şi doi fimmtíu og tveir
53 cincizeci şi trei fimmtíu og þrír
54 cincizeci şi patru fimmtíu og fjórir
55 cincizeci şi cinci fimmtíu og fimm
56 cincizeci şi şase fimmtíu og sex
57 cincizeci şi şapte fimmtíu og sjö
58 cincizeci şi opt fimmtíu og átta
59 cincizeci şi nouă fimmtíu og níu
60 şaizeci sextíu
61 şaizeci şi unu sextíu og einn
62 şaizeci şi doi sextíu og tveir
63 şaizeci şi trei sextíu og þrír
64 şaizeci şi patru sextíu og fjórir
65 şaizeci şi cinci sextíu og fimm
66 şaizeci şi şase sextíu og sex
67 şaizeci şi şapte sextíu og sjö
68 şaizeci şi opt sextíu og átta
69 şaizeci şi nouă sextíu og níu
70 şaptezeci sjötíu
71 şaptezeci şi unu sjötíu og einn
72 şaptezeci şi doi sjötíu og tveir
73 şaptezeci şi trei sjötíu og þrír
74 şaptezeci şi patru sjötíu og fjórir
75 şaptezeci şi cinci sjötíu og fimm
76 şaptezeci şi şase sjötíu og sex
77 şaptezeci şi şapte sjötíu og sjö
78 şaptezeci şi opt sjötíu og átta
79 şaptezeci şi nouă sjötíu og níu
80 optzeci áttatíu
81 optzeci şi unu áttatíu og einn
82 optzeci şi doi áttatíu og tveir
83 optzeci şi trei áttatíu og þrír
84 optzeci şi patru áttatíu og fjórir
85 optzeci şi cinci áttatíu og fimm
86 optzeci şi şase áttatíu og sex
87 optzeci şi şapte áttatíu og sjö
88 optzeci şi opt áttatíu og átta
89 optzeci şi nouă áttatíu og níu
90 nouăzeci níutíu
91 nouăzeci şi unu níutíu og einn
92 nouăzeci şi doi níutíu og tveir
93 nouăzeci şi trei níutíu og þrír
94 nouăzeci şi patru níutíu og fjórir
95 nouăzeci şi cinci níutíu og fimm
96 nouăzeci şi şase níutíu og sex
97 nouăzeci şi şapte níutíu og sjö
98 nouăzeci şi opt níutíu og átta
99 nouăzeci şi nouă níutíu og níu
100 o sută hundrað

Comments