Numere în italiană

Numere în italiană

# Română Italiană Sound
0 Zero Zero
1 unu uno
2 doi due
3 trei tre
4 patru quattro
5 cinci cinque
6 şase sei
7 şapte sette
8 opt otto
9 nouă nove
10 zece dieci
11 unsprezece undici
12 doisprezece dodici
13 treisprezece tredici
14 paisprezece quattordici
15 cincisprezece quindici
16 şaisprezece sedici
17 şaptesprezece diciassette
18 optsprezece diciotto
19 nouăsprezece diciannove
20 douăzeci venti
21 douăzeci şi unu ventuno
22 douăzeci şi doi ventidue
23 douăzeci şi trei ventitré
24 douăzeci şi patru ventiquattro
25 douăzeci şi cinci venticinque
26 douăzeci şi şase ventisei
27 douăzeci şi şapte ventisette
28 douăzeci şi opt ventotto
29 douăzeci şi nouă ventinove
30 treizeci trenta
31 treizeci şi unu trentuno
32 treizeci şi doi trentadue
33 treizeci şi trei trentatré
34 treizeci şi patru trentaquattro
35 treizeci şi cinci trentacinque
36 treizeci şi şase trentasei
37 treizeci şi şapte trentasette
38 treizeci şi opt trentotto
39 treizeci şi nouă trentanove
40 patruzeci quaranta
41 patruzeci şi unu quarantuno
42 patruzeci şi doi quarantadue
43 patruzeci şi trei quarantatré
44 patruzeci şi patru quarantaquattro
45 patruzeci şi cinci quarantacinque
46 patruzeci şi şase quarantasei
47 patruzeci şi şapte quarantasette
48 patruzeci şi opt quarantotto
49 patruzeci şi nouă quarantanove
50 cincizeci cinquanta
51 cincizeci şi unu cinquantuno
52 cincizeci şi doi cinquantadue
53 cincizeci şi trei cinquantatré
54 cincizeci şi patru cinquantaquattro
55 cincizeci şi cinci cinquantacinque
56 cincizeci şi şase cinquantasei
57 cincizeci şi şapte cinquantasette
58 cincizeci şi opt cinquantotto
59 cincizeci şi nouă cinquantanove
60 şaizeci sessanta
61 şaizeci şi unu sessantuno
62 şaizeci şi doi sessantadue
63 şaizeci şi trei sessantatré
64 şaizeci şi patru sessantaquattro
65 şaizeci şi cinci sessantacinque
66 şaizeci şi şase sessantasei
67 şaizeci şi şapte sessantasette
68 şaizeci şi opt sessantotto
69 şaizeci şi nouă sessantanove
70 şaptezeci settanta
71 şaptezeci şi unu settantuno
72 şaptezeci şi doi settantadue
73 şaptezeci şi trei settantatré
74 şaptezeci şi patru settantaquattro
75 şaptezeci şi cinci settantacinque
76 şaptezeci şi şase settantasei
77 şaptezeci şi şapte settantasette
78 şaptezeci şi opt settantotto
79 şaptezeci şi nouă settantanove
80 optzeci ottanta
81 optzeci şi unu ottantuno
82 optzeci şi doi ottantadue
83 optzeci şi trei ottantatré
84 optzeci şi patru ottantaquattro
85 optzeci şi cinci ottantacinque
86 optzeci şi şase ottantasei
87 optzeci şi şapte ottantasette
88 optzeci şi opt ottantotto
89 optzeci şi nouă ottantanove
90 nouăzeci novanta
91 nouăzeci şi unu novantuno
92 nouăzeci şi doi novantadue
93 nouăzeci şi trei novantatré
94 nouăzeci şi patru novantaquattro
95 nouăzeci şi cinci novantacinque
96 nouăzeci şi şase novantasei
97 nouăzeci şi şapte novantasette
98 nouăzeci şi opt novantotto
99 nouăzeci şi nouă novantanove
100 o sută cento

Comments