Numere în kazah

Numere în kazah

# Română Kazahă Sound
0 Zero нөл
1 unu бір
2 doi екі
3 trei үш
4 patru төрт
5 cinci бес
6 şase алты
7 şapte жеті
8 opt сегіз
9 nouă тоғыз
10 zece он
11 unsprezece он бір
12 doisprezece он екі
13 treisprezece он үш
14 paisprezece он төрт
15 cincisprezece он бес
16 şaisprezece он алты
17 şaptesprezece он жеті
18 optsprezece он сегіз
19 nouăsprezece он тоғыз
20 douăzeci жиырма
21 douăzeci şi unu жиырма бір
22 douăzeci şi doi жиырма екі
23 douăzeci şi trei жиырма үш
24 douăzeci şi patru жиырма төрт
25 douăzeci şi cinci жиырма бес
26 douăzeci şi şase жиырма алты
27 douăzeci şi şapte жиырма жеті
28 douăzeci şi opt жиырма сегіз
29 douăzeci şi nouă жиырма тоғыз
30 treizeci отыз
31 treizeci şi unu Отыз бір
32 treizeci şi doi Отыз екі
33 treizeci şi trei отыз үш
34 treizeci şi patru Отыз төрт
35 treizeci şi cinci Отыз бес
36 treizeci şi şase отыз алты
37 treizeci şi şapte Отыз жеті
38 treizeci şi opt Отыз сегіз
39 treizeci şi nouă Отыз тоғыз
40 patruzeci қырық
41 patruzeci şi unu Қырық бір
42 patruzeci şi doi қырық екі
43 patruzeci şi trei қырық үш
44 patruzeci şi patru қырық төрт
45 patruzeci şi cinci қырық бес
46 patruzeci şi şase Қырық алты
47 patruzeci şi şapte қырық жеті
48 patruzeci şi opt қырық сегіз
49 patruzeci şi nouă қырық тоғыз
50 cincizeci елу
51 cincizeci şi unu елу бір
52 cincizeci şi doi елу екі
53 cincizeci şi trei елу үш
54 cincizeci şi patru елу төрт
55 cincizeci şi cinci елу бес
56 cincizeci şi şase елу алты
57 cincizeci şi şapte елу жеті
58 cincizeci şi opt елу сегіз
59 cincizeci şi nouă елу тоғыз
60 şaizeci алпыс
61 şaizeci şi unu Алпыс бір
62 şaizeci şi doi алпыс екі
63 şaizeci şi trei алпыс үш
64 şaizeci şi patru Алпыс төрт
65 şaizeci şi cinci алпыс бес
66 şaizeci şi şase Алпыс алты
67 şaizeci şi şapte Алпыс жеті
68 şaizeci şi opt алпыс сегіз
69 şaizeci şi nouă Алпыс тоғыз
70 şaptezeci жетпіс
71 şaptezeci şi unu жетпіс бір
72 şaptezeci şi doi жетпіс екі
73 şaptezeci şi trei жетпіс үш
74 şaptezeci şi patru жетпіс төрт
75 şaptezeci şi cinci жетпіс бес
76 şaptezeci şi şase жетпіс алты
77 şaptezeci şi şapte жетпіс жеті
78 şaptezeci şi opt жетпіс сегіз
79 şaptezeci şi nouă жетпіс тоғыз
80 optzeci сексен
81 optzeci şi unu сексен бір
82 optzeci şi doi сексен екі
83 optzeci şi trei сексен үш
84 optzeci şi patru сексен төрт
85 optzeci şi cinci сексен бес
86 optzeci şi şase сексен алты
87 optzeci şi şapte сексен жеті
88 optzeci şi opt сексен сегіз
89 optzeci şi nouă сексен тоғыз
90 nouăzeci тоқсан
91 nouăzeci şi unu тоқсан бір
92 nouăzeci şi doi тоқсан екі
93 nouăzeci şi trei тоқсан үш
94 nouăzeci şi patru тоқсан төрт
95 nouăzeci şi cinci тоқсан бес
96 nouăzeci şi şase тоқсан алты
97 nouăzeci şi şapte тоқсан жеті
98 nouăzeci şi opt тоқсан сегіз
99 nouăzeci şi nouă тоқсан тоғыз
100 o sută жүз

Comments