Numere în limba Olandez

Numere în limba Olandez

# Română Neerlandeză Sound
0 Zero nul
1 unu een
2 doi twee
3 trei drie
4 patru vier
5 cinci vijf
6 şase zes
7 şapte zeven
8 opt acht
9 nouă negen
10 zece tien
11 unsprezece elf
12 doisprezece twaalf
13 treisprezece dertien
14 paisprezece veertien
15 cincisprezece vijftien
16 şaisprezece zestien
17 şaptesprezece zeventien
18 optsprezece achttien
19 nouăsprezece negentien
20 douăzeci twintig
21 douăzeci şi unu eenentwintig
22 douăzeci şi doi tweeëntwintig
23 douăzeci şi trei drieëntwintig
24 douăzeci şi patru vierentwintig
25 douăzeci şi cinci vijfentwintig
26 douăzeci şi şase zesentwintig
27 douăzeci şi şapte zevenentwintig
28 douăzeci şi opt achtentwintig
29 douăzeci şi nouă negenentwintig
30 treizeci dertig
31 treizeci şi unu eenendertig
32 treizeci şi doi tweeëndertig
33 treizeci şi trei drieëndertig
34 treizeci şi patru vierendertig
35 treizeci şi cinci vijfendertig
36 treizeci şi şase zesendertig
37 treizeci şi şapte zevenendertig
38 treizeci şi opt achtendertig
39 treizeci şi nouă negenendertig
40 patruzeci veertig
41 patruzeci şi unu eenenveertig
42 patruzeci şi doi tweeënveertig
43 patruzeci şi trei drieënveertig
44 patruzeci şi patru vierenveertig
45 patruzeci şi cinci vijfenveertig
46 patruzeci şi şase zesenveertig
47 patruzeci şi şapte zevenenveertig
48 patruzeci şi opt achtenveertig
49 patruzeci şi nouă negenenveertig
50 cincizeci vijftig
51 cincizeci şi unu eenenvijftig
52 cincizeci şi doi tweeënvijftig
53 cincizeci şi trei drieënvijftig
54 cincizeci şi patru vierenvijftig
55 cincizeci şi cinci vijfenvijftig
56 cincizeci şi şase zesenvijftig
57 cincizeci şi şapte zevenenvijftig
58 cincizeci şi opt achtenvijftig
59 cincizeci şi nouă negenenvijftig
60 şaizeci zestig
61 şaizeci şi unu eenenzestig
62 şaizeci şi doi tweeënzestig
63 şaizeci şi trei drieënzestig
64 şaizeci şi patru vierenzestig
65 şaizeci şi cinci vijfenzestig
66 şaizeci şi şase zesenzestig
67 şaizeci şi şapte zevenenzestig
68 şaizeci şi opt achtenzestig
69 şaizeci şi nouă negenenzestig
70 şaptezeci zeventig
71 şaptezeci şi unu eenenzeventig
72 şaptezeci şi doi tweeënzeventig
73 şaptezeci şi trei drieënzeventig
74 şaptezeci şi patru vierenzeventig
75 şaptezeci şi cinci vijfenzeventig
76 şaptezeci şi şase zesenzeventig
77 şaptezeci şi şapte zevenenzeventig
78 şaptezeci şi opt achtenzeventig
79 şaptezeci şi nouă negenenzeventig
80 optzeci tachtig
81 optzeci şi unu eenentachtig
82 optzeci şi doi tweeëntachtig
83 optzeci şi trei drieëntachtig
84 optzeci şi patru vierentachtig
85 optzeci şi cinci vijfentachtig
86 optzeci şi şase zesentachtig
87 optzeci şi şapte zevenentachtig
88 optzeci şi opt achtentachtig
89 optzeci şi nouă negenentachtig
90 nouăzeci negentig
91 nouăzeci şi unu eenennegentig
92 nouăzeci şi doi tweeënnegentig
93 nouăzeci şi trei drieënnegentig
94 nouăzeci şi patru vierennegentig
95 nouăzeci şi cinci vijfennegentig
96 nouăzeci şi şase zesennegentig
97 nouăzeci şi şapte zevenennegentig
98 nouăzeci şi opt achtennegentig
99 nouăzeci şi nouă negenennegentig
100 o sută honderd

Comments