Numere în limba Polonez

Numere în limba Polonez

# Română Poloneză Sound
0 Zero zero
1 unu jeden
2 doi dwa
3 trei trzy
4 patru cztery
5 cinci pięć
6 şase sześć
7 şapte siedem
8 opt osiem
9 nouă dziewięć
10 zece dziesięć
11 unsprezece jedenaście
12 doisprezece dwanaście
13 treisprezece trzynaście
14 paisprezece czternaście
15 cincisprezece piętnaście
16 şaisprezece szesnaście
17 şaptesprezece siedemnaście
18 optsprezece osiemnaście
19 nouăsprezece dziewiętnaście
20 douăzeci dwadzieścia
21 douăzeci şi unu dwadzieścia jeden
22 douăzeci şi doi dwadzieścia dwa
23 douăzeci şi trei dwadzieścia trzy
24 douăzeci şi patru dwadzieścia cztery
25 douăzeci şi cinci dwadzieścia pięć
26 douăzeci şi şase dwadzieścia sześć
27 douăzeci şi şapte dwadzieścia siedem
28 douăzeci şi opt dwadzieścia osiem
29 douăzeci şi nouă dwadzieścia dziewięć
30 treizeci trzydzieści
31 treizeci şi unu trzydzieści jeden
32 treizeci şi doi trzydzieści dwa
33 treizeci şi trei trzydzieści trzy
34 treizeci şi patru trzydzieści cztery
35 treizeci şi cinci trzydzieści pięć
36 treizeci şi şase trzydzieści sześć
37 treizeci şi şapte trzydzieści siedem
38 treizeci şi opt trzydzieści osiem
39 treizeci şi nouă trzydzieści dziewięć
40 patruzeci czterdzieści
41 patruzeci şi unu czterdzieści jeden
42 patruzeci şi doi czterdzieści dwa
43 patruzeci şi trei czterdzieści trzy
44 patruzeci şi patru czterdzieści cztery
45 patruzeci şi cinci czterdzieści pięć
46 patruzeci şi şase czterdzieści sześć
47 patruzeci şi şapte czterdzieści siedem
48 patruzeci şi opt czterdzieści osiem
49 patruzeci şi nouă czterdzieści dziewięć
50 cincizeci pięćdziesiąt
51 cincizeci şi unu pięćdziesiąt jeden
52 cincizeci şi doi pięćdziesiąt dwa
53 cincizeci şi trei pięćdziesiąt trzy
54 cincizeci şi patru pięćdziesiąt cztery
55 cincizeci şi cinci pięćdziesiąt pięć
56 cincizeci şi şase pięćdziesiąt sześć
57 cincizeci şi şapte pięćdziesiąt siedem
58 cincizeci şi opt pięćdziesiąt osiem
59 cincizeci şi nouă pięćdziesiąt dziewięć
60 şaizeci sześćdziesiąt
61 şaizeci şi unu sześćdziesiąt jeden
62 şaizeci şi doi sześćdziesiąt dwa
63 şaizeci şi trei sześćdziesiąt trzy
64 şaizeci şi patru sześćdziesiąt cztery
65 şaizeci şi cinci sześćdziesiąt pięć
66 şaizeci şi şase sześćdziesiąt sześć
67 şaizeci şi şapte sześćdziesiąt siedem
68 şaizeci şi opt sześćdziesiąt osiem
69 şaizeci şi nouă sześćdziesiąt dziewięć
70 şaptezeci siedemdziesiąt
71 şaptezeci şi unu siedemdziesiąt jeden
72 şaptezeci şi doi siedemdziesiąt dwa
73 şaptezeci şi trei siedemdziesiąt trzy
74 şaptezeci şi patru siedemdziesiąt cztery
75 şaptezeci şi cinci siedemdziesiąt pięć
76 şaptezeci şi şase siedemdziesiąt sześć
77 şaptezeci şi şapte siedemdziesiąt siedem
78 şaptezeci şi opt siedemdziesiąt osiem
79 şaptezeci şi nouă siedemdziesiąt dziewięć
80 optzeci osiemdziesiąt
81 optzeci şi unu osiemdziesiąt jeden
82 optzeci şi doi osiemdziesiąt dwa
83 optzeci şi trei osiemdziesiąt trzy
84 optzeci şi patru osiemdziesiąt cztery
85 optzeci şi cinci osiemdziesiąt pięć
86 optzeci şi şase osiemdziesiąt sześć
87 optzeci şi şapte osiemdziesiąt siedem
88 optzeci şi opt osiemdziesiąt osiem
89 optzeci şi nouă osiemdziesiąt dziewięć
90 nouăzeci dziewięćdziesiąt
91 nouăzeci şi unu dziewięćdziesiąt jeden
92 nouăzeci şi doi dziewięćdziesiąt dwa
93 nouăzeci şi trei dziewięćdziesiąt trzy
94 nouăzeci şi patru dziewięćdziesiąt cztery
95 nouăzeci şi cinci dziewięćdziesiąt pięć
96 nouăzeci şi şase dziewięćdziesiąt sześć
97 nouăzeci şi şapte dziewięćdziesiąt siedem
98 nouăzeci şi opt dziewięćdziesiąt osiem
99 nouăzeci şi nouă dziewięćdziesiąt dziewięć
100 o sută sto

Comments