Numere în norvegiană

Numere în norvegiană

# Română Norvegiană Sound
0 Zero null
1 unu én
2 doi to
3 trei tre
4 patru fire
5 cinci fem
6 şase seks
7 şapte sju
8 opt åtte
9 nouă ni
10 zece ti
11 unsprezece elleve
12 doisprezece tolv
13 treisprezece tretten
14 paisprezece fjorten
15 cincisprezece femten
16 şaisprezece seksten
17 şaptesprezece sytten
18 optsprezece atten
19 nouăsprezece nitten
20 douăzeci tjue
21 douăzeci şi unu tjueén / én og tyve
22 douăzeci şi doi tjueto
23 douăzeci şi trei tjuetre
24 douăzeci şi patru tjuefire
25 douăzeci şi cinci tjuefem
26 douăzeci şi şase tjueseks
27 douăzeci şi şapte tjuesju
28 douăzeci şi opt tjueåtte
29 douăzeci şi nouă tjueni
30 treizeci tretti
31 treizeci şi unu trettien
32 treizeci şi doi trettito
33 treizeci şi trei trettitre
34 treizeci şi patru trettifire
35 treizeci şi cinci trettifem
36 treizeci şi şase trettiseks
37 treizeci şi şapte trettisju
38 treizeci şi opt trettiåtte
39 treizeci şi nouă trettini
40 patruzeci førti
41 patruzeci şi unu førtien
42 patruzeci şi doi førtito
43 patruzeci şi trei førtitre
44 patruzeci şi patru førtifire
45 patruzeci şi cinci førtifem
46 patruzeci şi şase førtiseks
47 patruzeci şi şapte førtisju
48 patruzeci şi opt førtiåtte
49 patruzeci şi nouă førtini / ni og førti
50 cincizeci femti
51 cincizeci şi unu femtién / en og femti
52 cincizeci şi doi femtito
53 cincizeci şi trei femtitre
54 cincizeci şi patru femtifire
55 cincizeci şi cinci femtifem
56 cincizeci şi şase femtiseks
57 cincizeci şi şapte femtisju
58 cincizeci şi opt femtiåtte
59 cincizeci şi nouă femtini
60 şaizeci seksti
61 şaizeci şi unu sekstien
62 şaizeci şi doi sekstito
63 şaizeci şi trei sekstitre
64 şaizeci şi patru sekstifire
65 şaizeci şi cinci sekstifem
66 şaizeci şi şase sekstiseks
67 şaizeci şi şapte sekstisju
68 şaizeci şi opt sekstiåtte
69 şaizeci şi nouă sekstini
70 şaptezeci sytti
71 şaptezeci şi unu syttien
72 şaptezeci şi doi syttito
73 şaptezeci şi trei syttitre
74 şaptezeci şi patru syttifire
75 şaptezeci şi cinci syttifem
76 şaptezeci şi şase syttiseks
77 şaptezeci şi şapte syttisju
78 şaptezeci şi opt syttiåtte
79 şaptezeci şi nouă syttini
80 optzeci åtti
81 optzeci şi unu åttien
82 optzeci şi doi åttito
83 optzeci şi trei åttitre
84 optzeci şi patru åttifire
85 optzeci şi cinci åttifem
86 optzeci şi şase åttiseks
87 optzeci şi şapte åttisju
88 optzeci şi opt åttiåtte
89 optzeci şi nouă åttini
90 nouăzeci nitti
91 nouăzeci şi unu nittien
92 nouăzeci şi doi nittito
93 nouăzeci şi trei nittitre
94 nouăzeci şi patru nittifire
95 nouăzeci şi cinci nittifem
96 nouăzeci şi şase nittiseks
97 nouăzeci şi şapte nittisju / syv og nitti
98 nouăzeci şi opt nittiåtte
99 nouăzeci şi nouă nittini / ni og nitti
100 o sută hundre

Comments