Numere în sârbă

Numere în sârbă

# Română Sârbă Sound
0 Zero нула
1 unu један
2 doi два
3 trei три
4 patru четири
5 cinci пет
6 şase шест
7 şapte седам
8 opt осам
9 nouă девет
10 zece десет
11 unsprezece једанаест
12 doisprezece дванаест
13 treisprezece тринаест
14 paisprezece четрнаест
15 cincisprezece петнаест
16 şaisprezece шеснаест
17 şaptesprezece седамнаест
18 optsprezece осамнаест
19 nouăsprezece деветнаест
20 douăzeci двадесет
21 douăzeci şi unu двадесет и један
22 douăzeci şi doi двадесет и два
23 douăzeci şi trei двадесет три
24 douăzeci şi patru двадесет и четири
25 douăzeci şi cinci двадесет и пет
26 douăzeci şi şase двадесет и шест
27 douăzeci şi şapte двадесет и седам
28 douăzeci şi opt двадесет и осам
29 douăzeci şi nouă двадесет и девет
30 treizeci тридесет
31 treizeci şi unu тридесет и један
32 treizeci şi doi тридесет и два
33 treizeci şi trei тридесет и три
34 treizeci şi patru тридесет и четири
35 treizeci şi cinci тридесет и пети
36 treizeci şi şase тридесет и шест
37 treizeci şi şapte тридесет и седам
38 treizeci şi opt тридесет и осам
39 treizeci şi nouă тридесет и девет
40 patruzeci четрдесет
41 patruzeci şi unu четрдесет и један
42 patruzeci şi doi четрдесет два
43 patruzeci şi trei четрдесет и три
44 patruzeci şi patru четрдесет и четири
45 patruzeci şi cinci четрдесет и пет
46 patruzeci şi şase четрдесет и шест
47 patruzeci şi şapte четрдесет и седам
48 patruzeci şi opt четрдесет и осам
49 patruzeci şi nouă четрдесет и девет
50 cincizeci педесет
51 cincizeci şi unu педесет један
52 cincizeci şi doi педесет два
53 cincizeci şi trei педесет три
54 cincizeci şi patru педесет четврти
55 cincizeci şi cinci педесет и пет
56 cincizeci şi şase педесет и шест
57 cincizeci şi şapte педесет и седам
58 cincizeci şi opt педесет и осам
59 cincizeci şi nouă педесет и девет
60 şaizeci шездесет
61 şaizeci şi unu шездесет и један
62 şaizeci şi doi шездесет и два
63 şaizeci şi trei шездесет и три
64 şaizeci şi patru шездесет и четири
65 şaizeci şi cinci шездесет и пет
66 şaizeci şi şase шездесет и шест
67 şaizeci şi şapte шездесет и седам
68 şaizeci şi opt шездесет и осам
69 şaizeci şi nouă шездесет и девет
70 şaptezeci седамдесет
71 şaptezeci şi unu седамдесет и један
72 şaptezeci şi doi седамдесет и два
73 şaptezeci şi trei седамдесет и три
74 şaptezeci şi patru седамдесет и четири
75 şaptezeci şi cinci седамдесет и пет
76 şaptezeci şi şase седамдесет и шест
77 şaptezeci şi şapte седамдесет и седам
78 şaptezeci şi opt седамдесет и осам
79 şaptezeci şi nouă седамдесет и девет
80 optzeci осамдесет
81 optzeci şi unu осамдесет и један
82 optzeci şi doi осамдесет и два
83 optzeci şi trei осамдесет и три
84 optzeci şi patru осамдесет и четири
85 optzeci şi cinci осамдесет и пет
86 optzeci şi şase осамдесет и шест
87 optzeci şi şapte осамдесет и седам
88 optzeci şi opt осамдесет и осам
89 optzeci şi nouă осамдесет и девет
90 nouăzeci деведесет
91 nouăzeci şi unu деведесет и један
92 nouăzeci şi doi деведесет и два
93 nouăzeci şi trei деведесет и три
94 nouăzeci şi patru деведесет и четири
95 nouăzeci şi cinci деведесет и пет
96 nouăzeci şi şase деведесет и шест
97 nouăzeci şi şapte деведесет и седам
98 nouăzeci şi opt деведесет и осам
99 nouăzeci şi nouă деведесет и девет
100 o sută сто

Comments