Numere în suedeză

Numere în suedeză

# Română Suedeză Sound
0 Zero noll
1 unu ett
2 doi två
3 trei tre
4 patru fyra
5 cinci fem
6 şase sex
7 şapte sju
8 opt åtta
9 nouă nio
10 zece tio
11 unsprezece elva
12 doisprezece tolv
13 treisprezece tretton
14 paisprezece fjorton
15 cincisprezece femton
16 şaisprezece sexton
17 şaptesprezece sjutton
18 optsprezece arton
19 nouăsprezece nitton
20 douăzeci tjugo
21 douăzeci şi unu tjugoett
22 douăzeci şi doi tjugotvå
23 douăzeci şi trei tjugotre
24 douăzeci şi patru tjugofyra
25 douăzeci şi cinci tjugofem
26 douăzeci şi şase tjugosex
27 douăzeci şi şapte tjugosju
28 douăzeci şi opt tjugoåtta
29 douăzeci şi nouă tjugonio
30 treizeci trettio
31 treizeci şi unu trettioett
32 treizeci şi doi trettiotvå
33 treizeci şi trei trettiotre
34 treizeci şi patru trettiofyra
35 treizeci şi cinci trettiofem
36 treizeci şi şase trettiosex
37 treizeci şi şapte trettiosju
38 treizeci şi opt trettioåtta
39 treizeci şi nouă trettionio
40 patruzeci fyrtio
41 patruzeci şi unu fyrtioett
42 patruzeci şi doi fyrtiotvå
43 patruzeci şi trei fyrtiotre
44 patruzeci şi patru fyrtiofyra
45 patruzeci şi cinci fyrtiofem
46 patruzeci şi şase fyrtiosex
47 patruzeci şi şapte fyrtiosju
48 patruzeci şi opt fyrtiåtta
49 patruzeci şi nouă fyrtionio
50 cincizeci femtio
51 cincizeci şi unu femtioett
52 cincizeci şi doi femtiotvå
53 cincizeci şi trei femtiotre
54 cincizeci şi patru femtiofyra
55 cincizeci şi cinci femtiofem
56 cincizeci şi şase femtiosex
57 cincizeci şi şapte femtiosju
58 cincizeci şi opt femtioåtta
59 cincizeci şi nouă femtionio
60 şaizeci sextio
61 şaizeci şi unu sextioett
62 şaizeci şi doi sextiotvå
63 şaizeci şi trei sextiotre
64 şaizeci şi patru sextiofyra
65 şaizeci şi cinci sextiofem
66 şaizeci şi şase sextiosex
67 şaizeci şi şapte sextiosju
68 şaizeci şi opt sextioåtta
69 şaizeci şi nouă sextionio
70 şaptezeci sjuttio
71 şaptezeci şi unu sjuttioett
72 şaptezeci şi doi sjuttiotvå
73 şaptezeci şi trei sjuttiotre
74 şaptezeci şi patru sjuttiofyra
75 şaptezeci şi cinci sjuttiofem
76 şaptezeci şi şase sjuttiosex
77 şaptezeci şi şapte sjuttiosju
78 şaptezeci şi opt sjuttioåtta
79 şaptezeci şi nouă sjuttionio
80 optzeci åttio
81 optzeci şi unu åttoiett
82 optzeci şi doi åttiotvå
83 optzeci şi trei åttiotre
84 optzeci şi patru åttiofyra
85 optzeci şi cinci åttiofem
86 optzeci şi şase åttiosex
87 optzeci şi şapte åttiosju
88 optzeci şi opt åttioåtta
89 optzeci şi nouă åttionio
90 nouăzeci nittio
91 nouăzeci şi unu nittioett
92 nouăzeci şi doi nittiotvå
93 nouăzeci şi trei nittiotre
94 nouăzeci şi patru nittiofyra
95 nouăzeci şi cinci nittiofem
96 nouăzeci şi şase nittiosex
97 nouăzeci şi şapte nittiosju
98 nouăzeci şi opt nittioåtta
99 nouăzeci şi nouă nittionio
100 o sută hundra

Comments