Numere în Uzbekă

Numere în Uzbekă

# Română Uzbecă Sound
0 Zero no'l
1 unu bir
2 doi ikki
3 trei uch
4 patru to'rt
5 cinci besh
6 şase olti
7 şapte yetti
8 opt sakkiz
9 nouă to'qqiz
10 zece o'n
11 unsprezece o'n bir
12 doisprezece o'n ikki
13 treisprezece o'n uch
14 paisprezece o'n to'rt
15 cincisprezece o'n besh
16 şaisprezece o'n olti
17 şaptesprezece o'n yetti
18 optsprezece o'n sakkiz
19 nouăsprezece o'n to'qqiz
20 douăzeci yigirma
21 douăzeci şi unu yigirma bir
22 douăzeci şi doi yigirma ikki
23 douăzeci şi trei yigirma uch
24 douăzeci şi patru yigirma to'rt
25 douăzeci şi cinci yigirma besh
26 douăzeci şi şase yigirma olti
27 douăzeci şi şapte yigirma yetti
28 douăzeci şi opt yigiıma sakkiz
29 douăzeci şi nouă yigirına to'qqiz
30 treizeci o'ttiz
31 treizeci şi unu o'ttiz bir
32 treizeci şi doi o'ttiz ikki
33 treizeci şi trei o'ttiz uch
34 treizeci şi patru o'ttiz to'rt
35 treizeci şi cinci o'ttiz besh
36 treizeci şi şase o'ttiz olti
37 treizeci şi şapte o'ttiz yetti
38 treizeci şi opt o'ttiz sakkiz
39 treizeci şi nouă o'ttiz to'qqiz
40 patruzeci qirq
41 patruzeci şi unu qirq bir
42 patruzeci şi doi qirq ikki
43 patruzeci şi trei qirq uch
44 patruzeci şi patru qirq to'rt
45 patruzeci şi cinci qirq besh
46 patruzeci şi şase qirq olti
47 patruzeci şi şapte qirq yetti
48 patruzeci şi opt qirq sakkiz
49 patruzeci şi nouă qirq to'qqiz
50 cincizeci ellik
51 cincizeci şi unu ellik bir
52 cincizeci şi doi ellik ikki
53 cincizeci şi trei ellik uch
54 cincizeci şi patru ellik to'rt
55 cincizeci şi cinci ellik besh
56 cincizeci şi şase ellik olti
57 cincizeci şi şapte ellik yetti
58 cincizeci şi opt ellik sakkiz
59 cincizeci şi nouă ellik to'qqiz
60 şaizeci oltmish
61 şaizeci şi unu oltmish bir
62 şaizeci şi doi oltmish ikki
63 şaizeci şi trei oltmish uch
64 şaizeci şi patru oltmish to'rt
65 şaizeci şi cinci oltmish besh
66 şaizeci şi şase oltmish olti
67 şaizeci şi şapte oltmish yetti
68 şaizeci şi opt oltmish sakkiz
69 şaizeci şi nouă oltmish to'qqiz
70 şaptezeci yetmish
71 şaptezeci şi unu yetmish bir
72 şaptezeci şi doi yetmish ikki
73 şaptezeci şi trei yetmish uch
74 şaptezeci şi patru yetmish to'rt
75 şaptezeci şi cinci yetmish besh
76 şaptezeci şi şase yetmish olti
77 şaptezeci şi şapte yetmish yetti
78 şaptezeci şi opt yetmish sakkiz
79 şaptezeci şi nouă yetmish to'qqiz
80 optzeci sakson
81 optzeci şi unu sakson bir
82 optzeci şi doi sakson ikki
83 optzeci şi trei sakson uch
84 optzeci şi patru sakson to'rt
85 optzeci şi cinci sakson besh
86 optzeci şi şase sakson olti
87 optzeci şi şapte sakson yetti
88 optzeci şi opt sakson sakkiz
89 optzeci şi nouă sakson to'qqiz
90 nouăzeci to'qson
91 nouăzeci şi unu to'qson bir
92 nouăzeci şi doi to'qson ikki
93 nouăzeci şi trei to'qson uch
94 nouăzeci şi patru to'qson to'rt
95 nouăzeci şi cinci to'qson besh
96 nouăzeci şi şase to'qson olti
97 nouăzeci şi şapte to'qson yetti
98 nouăzeci şi opt to'qson sakkiz
99 nouăzeci şi nouă to'qson to'qqiz
100 o sută bir yuz

Comments