Številke v Afrikancih

Številke v Afrikancih

# slovenščina afrikanščina Sound
0 Nič nul
1 Ena een
2 Dve twee
3 Tri drie
4 štiri vier
5 Pet vyf
6 šest ses
7 Sedem sewe
8 Osem agt
9 Devet nege
10 Deset tien
11 Enajst elf
12 Dvanajst twaalf
13 Trinajst dertien
14 štirinajst veertien
15 Petnajst vyftien
16 šestnajst sestien
17 Sedemnajst sewentien
18 Osemnajst agttien
19 Devetnajst negentien
20 Dvajset twintig
21 Enaindvajset een en twintig
22 Dvaindvajset twee en twintig
23 Triindvajset drie en twintig
24 štiriindvajset vier en twintig
25 Petindvajset vyf en twintig
26 šestindvajset ses en twintig
27 Sedemindvajset sewe en twintig
28 Osemindvajset agt en twintig
29 Devetindvajset nege en twintig
30 Trideset dertig
31 Enaintrideset een en dertig
32 Dváintrídeset twee en dertig
33 Tríintrídeset drie en dertig
34 štíriintrídeset vier en dertig
35 Pétintrídeset vyf en dertig
36 šéstintrídeset ses en dertig
37 Sédemintrídeset sewe en dertig
38 ósemintrídeset agt en dertig
39 Devétintrídeset nege en dertig
40 štirideset veertig
41 ênainštírideset een en veertig
42 dváinštírideset twee en veertig
43 Tríinštírideset drie en veertig
44 štíriinštírideset vier en veertig
45 Pétinštírideset vyf en veertig
46 šéstinštírideset ses en veertig
47 Sédeminštírideset sewe en veertig
48 óseminštírideset agt en veertig
49 Devétinštírideset nege en veertig
50 Pétdeset vyftig
51 ênainpétdeset een en vyftig
52 Dváinpétdeset twee en vyftig
53 Tríinpétdeset drie en vyftig
54 štíriinpétdeset vier en vyftig
55 Pétinpétdeset vyf en vyftig
56 šéstinpétdeset ses en vyftig
57 sédeminpétdeset sewe en vyftig
58 óseminpétdeset agt en vyftig
59 devétinpétdeset nege en vyftig
60 šéstdeset sestig
61 ênainšéstdeset een en sestig
62 dváinšéstdeset twee en sestig
63 tríinšéstdeset drie en sestig
64 štíriinšéstdeset vier en sestig
65 pétinšéstdeset vyf en sestig
66 šéstinšéstdeset ses en sestig
67 sédeminšéstdeset sewe en sestig
68 óseminšéstdeset agt en sestig
69 devétinšéstdeset nege en sestig
70 Sédemdeset sewentig
71 ênainsédemdeset een en sewentig
72 dváinsédemdeset twee en sewentig
73 tríinsédemdeset drie en sewentig
74 štíriinsédemdeset vier en sewentig
75 pétinsédemdeset vyf en sewentig
76 šéstinsédemdeset ses en sewentig
77 sédeminsédemdeset sewe en sewentig
78 óseminsédemdeset agt en sewentig
79 devétinsédemdeset nege en sewentig
80 ósemdeset tagtig
81 ênainósemdeset een en tagtig
82 dváinósemdeset twee en tagtig
83 tríinósemdeset drie en tagtig
84 štíriinósemdeset vier en tagtig
85 pétinósemdeset vyf en tagtig
86 šéstinósemdeset ses en tagtig
87 sédeminósemdeset sewe en tagtig
88 óseminósemdeset agt en tagtig
89 devétinósemdeset nege en tagtig
90 devétdeset negentig
91 ênaindevétdeset een en negentig
92 dváindevétdeset twee en negentig
93 tríindevétdeset drie en negentig
94 štíriindevétdeset vier en negentig
95 pétindevétdeset vyf en negentig
96 šéstindevétdeset ses en negentig
97 sédemindevétdeset sewe en negentig
98 ósemindevétdeset agt en negentig
99 devétindevétdeset nege en negentig
100 Stó een honderd

Comments