Številke v srbščini

Številke v srbščini

# slovenščina srbščina Sound
0 Nič нула
1 Ena један
2 Dve два
3 Tri три
4 štiri четири
5 Pet пет
6 šest шест
7 Sedem седам
8 Osem осам
9 Devet девет
10 Deset десет
11 Enajst једанаест
12 Dvanajst дванаест
13 Trinajst тринаест
14 štirinajst четрнаест
15 Petnajst петнаест
16 šestnajst шеснаест
17 Sedemnajst седамнаест
18 Osemnajst осамнаест
19 Devetnajst деветнаест
20 Dvajset двадесет
21 Enaindvajset двадесет и један
22 Dvaindvajset двадесет и два
23 Triindvajset двадесет три
24 štiriindvajset двадесет и четири
25 Petindvajset двадесет и пет
26 šestindvajset двадесет и шест
27 Sedemindvajset двадесет и седам
28 Osemindvajset двадесет и осам
29 Devetindvajset двадесет и девет
30 Trideset тридесет
31 Enaintrideset тридесет и један
32 Dváintrídeset тридесет и два
33 Tríintrídeset тридесет и три
34 štíriintrídeset тридесет и четири
35 Pétintrídeset тридесет и пети
36 šéstintrídeset тридесет и шест
37 Sédemintrídeset тридесет и седам
38 ósemintrídeset тридесет и осам
39 Devétintrídeset тридесет и девет
40 štirideset четрдесет
41 ênainštírideset четрдесет и један
42 dváinštírideset четрдесет два
43 Tríinštírideset четрдесет и три
44 štíriinštírideset четрдесет и четири
45 Pétinštírideset четрдесет и пет
46 šéstinštírideset четрдесет и шест
47 Sédeminštírideset четрдесет и седам
48 óseminštírideset четрдесет и осам
49 Devétinštírideset четрдесет и девет
50 Pétdeset педесет
51 ênainpétdeset педесет један
52 Dváinpétdeset педесет два
53 Tríinpétdeset педесет три
54 štíriinpétdeset педесет четврти
55 Pétinpétdeset педесет и пет
56 šéstinpétdeset педесет и шест
57 sédeminpétdeset педесет и седам
58 óseminpétdeset педесет и осам
59 devétinpétdeset педесет и девет
60 šéstdeset шездесет
61 ênainšéstdeset шездесет и један
62 dváinšéstdeset шездесет и два
63 tríinšéstdeset шездесет и три
64 štíriinšéstdeset шездесет и четири
65 pétinšéstdeset шездесет и пет
66 šéstinšéstdeset шездесет и шест
67 sédeminšéstdeset шездесет и седам
68 óseminšéstdeset шездесет и осам
69 devétinšéstdeset шездесет и девет
70 Sédemdeset седамдесет
71 ênainsédemdeset седамдесет и један
72 dváinsédemdeset седамдесет и два
73 tríinsédemdeset седамдесет и три
74 štíriinsédemdeset седамдесет и четири
75 pétinsédemdeset седамдесет и пет
76 šéstinsédemdeset седамдесет и шест
77 sédeminsédemdeset седамдесет и седам
78 óseminsédemdeset седамдесет и осам
79 devétinsédemdeset седамдесет и девет
80 ósemdeset осамдесет
81 ênainósemdeset осамдесет и један
82 dváinósemdeset осамдесет и два
83 tríinósemdeset осамдесет и три
84 štíriinósemdeset осамдесет и четири
85 pétinósemdeset осамдесет и пет
86 šéstinósemdeset осамдесет и шест
87 sédeminósemdeset осамдесет и седам
88 óseminósemdeset осамдесет и осам
89 devétinósemdeset осамдесет и девет
90 devétdeset деведесет
91 ênaindevétdeset деведесет и један
92 dváindevétdeset деведесет и два
93 tríindevétdeset деведесет и три
94 štíriindevétdeset деведесет и четири
95 pétindevétdeset деведесет и пет
96 šéstindevétdeset деведесет и шест
97 sédemindevétdeset деведесет и седам
98 ósemindevétdeset деведесет и осам
99 devétindevétdeset деведесет и девет
100 Stó сто

Comments