Številke v turščini

Številke v turščini

# slovenščina turščina Sound
0 Nič Sıfır
1 Ena Bir
2 Dve Iki
3 Tri Üç
4 štiri Dört
5 Pet Beş
6 šest Altı
7 Sedem Yedi
8 Osem Sekiz
9 Devet Dokuz
10 Deset On
11 Enajst On bir
12 Dvanajst On iki
13 Trinajst On üç
14 štirinajst On dört
15 Petnajst On beş
16 šestnajst On altı
17 Sedemnajst On yedi
18 Osemnajst On sekiz
19 Devetnajst On dokuz
20 Dvajset Yirmi
21 Enaindvajset Yirmi bir
22 Dvaindvajset Yirmi iki
23 Triindvajset Yirmi üç
24 štiriindvajset Yirmi dört
25 Petindvajset Yirmi beş
26 šestindvajset Yirmi altı
27 Sedemindvajset Yirmi yedi
28 Osemindvajset Yirmi sekiz
29 Devetindvajset Yirmi dokuz
30 Trideset Otuz
31 Enaintrideset Otuz bir
32 Dváintrídeset Otuz iki
33 Tríintrídeset Otuz üç
34 štíriintrídeset Otuz dört
35 Pétintrídeset Otuz beş
36 šéstintrídeset Otuz altı
37 Sédemintrídeset Otuz yedi
38 ósemintrídeset Otuz sekiz
39 Devétintrídeset Otuz dokuz
40 štirideset Kırk
41 ênainštírideset Kırk bir
42 dváinštírideset Kırk iki
43 Tríinštírideset Kırk üç
44 štíriinštírideset Kırk dört
45 Pétinštírideset Kırk beş
46 šéstinštírideset Kırk altı
47 Sédeminštírideset Kırk yedi
48 óseminštírideset Kırk sekiz
49 Devétinštírideset Kırk dokuz
50 Pétdeset Elli
51 ênainpétdeset Elli bir
52 Dváinpétdeset Elli iki
53 Tríinpétdeset Elli üç
54 štíriinpétdeset Elli dört
55 Pétinpétdeset Elli beş
56 šéstinpétdeset Elli altı
57 sédeminpétdeset Elli yedi
58 óseminpétdeset Elli sekiz
59 devétinpétdeset Elli dokuz
60 šéstdeset Altmış
61 ênainšéstdeset Altmış bir
62 dváinšéstdeset Altmış iki
63 tríinšéstdeset Altmış üç
64 štíriinšéstdeset Altmış dört
65 pétinšéstdeset Altmış beş
66 šéstinšéstdeset Altmış altı
67 sédeminšéstdeset Altmış yedi
68 óseminšéstdeset Altmış sekiz
69 devétinšéstdeset Altmış dokuz
70 Sédemdeset Yetmiş
71 ênainsédemdeset Yetmiş bir
72 dváinsédemdeset Yetmiş iki
73 tríinsédemdeset Yetmiş üç
74 štíriinsédemdeset Yetmiş dört
75 pétinsédemdeset Yetmiş beş
76 šéstinsédemdeset Yetmiş altı
77 sédeminsédemdeset Yetmiş yedi
78 óseminsédemdeset Yetmiş sekiz
79 devétinsédemdeset Yetmiş dokuz
80 ósemdeset Seksen
81 ênainósemdeset Seksen bir
82 dváinósemdeset Seksen iki
83 tríinósemdeset Seksen üç
84 štíriinósemdeset Seksen dört
85 pétinósemdeset Seksen beş
86 šéstinósemdeset Seksen altı
87 sédeminósemdeset Seksen yedi
88 óseminósemdeset Seksen sekiz
89 devétinósemdeset Seksen dokuz
90 devétdeset Doksan
91 ênaindevétdeset Doksan bir
92 dváindevétdeset Doksan iki
93 tríindevétdeset Doksan üç
94 štíriindevétdeset Doksan dört
95 pétindevétdeset Doksan beş
96 šéstindevétdeset Doksan altı
97 sédemindevétdeset Doksan yedi
98 ósemindevétdeset Doksan sekiz
99 devétindevétdeset Doksan dokuz
100 Stó Yüz

Comments